Driekwart van webshops niet in orde met consumentenvoorlichting

Door Werner Janssen op 23 juli 2018, over deze onderwerpen: Economie, Europees beleid
Koppel surft online

Webwinkels binnen de EU zijn verplicht om te verwijzen – onder meer via een weblink - naar de ODR-regels rond consumentenrechten bij online aankopen. ODR is de afkorting van ‘Online Dispute Resolution Platform’. Dit platform voorziet onder meer in een buitengerechtelijke geschillenbeslechting tussen koper en verkoper via een bemiddelingsprocedure.

Cijfers die Kamerlid Werner Janssen opvroeg bij minister voor Consumentenzaken Kris Peeters tonen echter aan dat webwinkels in ons land zich zelden houden aan deze verplichting. “Slechts 82 van de 329 websites die in 2017 gecontroleerd werden, hadden een link naar het ODR-platform. Iets meer dan 75 procent van de gecontroleerde webshops voldeed dus niet aan de verplichtingen inzake consumentenvoorlichting. In 2018 werden tot nu toe 19 controles uitgevoerd en opnieuw werden er 14 waarschuwingen en één proces-verbaal verzonden. De naleving van deze verplichting lijkt dus niet meteen te verbeteren,” stelt Werner Janssen vast.

Dat er een noodzaak bestaat om de consumenten in te lichten over online geschillenbeslechting, blijkt uit de cijfers van het aantal bemiddelingen. Sedert januari 2016 werden er in de gehele EU 71.340 aanvragen ingediend. Bij 1.080 van deze aanvragen was een Belgische onderneming betrokken en in 1.994 dossiers een Belgische consument. Daarmee staat ons land op de achtste plaats in de EU.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is