Doos van Pandora is geopend: neutraliteit staat voortaan op de helling in Brussel

Door Cieltje Van Achter op 17 juni 2021, over deze onderwerpen: Levensbeschouwelijke tekenen, Wonen en werken in Brussel
Cieltje Van Achter

De Brusselse regering besliste vandaag om geen beroep in te stellen tegen de veroordeling van de MIVB voor discriminatie nadat een vrouw niet in dienst werd genomen omdat zij een hoofddoek droeg. “Het is onbegrijpelijk hoe lichtzinnig de Brusselse regering omspringt met de neutraliteit van onze overheid. Van de Brusselse regeringspartijen Open VLD en Défi zou je verwachten dat zij de basisbeginselen van onze liberale rechtsstaat in stand willen houden. Waren hun verklaringen enkel voor de bühne?”, reageert Cieltje Van Achter, N-VA-fractievoorzitter in het Brussels Parlement.

De MIVB is al lang het Brusselse toonvoorbeeld van hoe je diversiteit onder de werknemers perfect kan combineren met een neutrale dienstverlening. De veroordeling van de arbeidsrechtbank kwam dan ook uit het niets en werd zelfs door Marc Uyttendaele, grondwetspecialist en man van Laurette Onkelinx, afgekraakt als een activistisch pamflet, eerder dan een rechterlijke beslissing. “Het was de logica zelve dat de MIVB hier beroep tegen zou aantekenen. Maar dat was dus buiten de wil en de electorale belangen van Ecolo-Groen en de PS gerekend. Hoeveel rechtszaken gaan er worden aangespannen nu de Brusselse regering het signaal geeft niet te willen vechten voor het principe van een neutrale overheid?” betreurt Cieltje Van Achter.

Neutraliteit is basisbeginsel liberale rechtsstaat

Ook ten aanzien van Open VLD en Défi is Van Achter kritisch: “De neutraliteit van onze overheidsinstellingen is een van de basisbeginselen van onze liberale rechtsstaat. Dat uitgerekend de liberale regeringspartijen Open VLD en Défi er nu mee akkoord gaan om die neutraliteit uit te hollen, dat tart werkelijk alle verbeelding.”

Schijn van onpartijdigheid

Voor Cieltje Van Achter is het duidelijk: neutrality must not only be done, but also be seen to be done. “De neutraliteit van de overheid is onontbeerlijk voor de inclusieve samenleving die wij voor ogen hebben. Die neutraliteit moet je niet enkel weerspiegeld zien in het neutrale optreden van het overheidspersoneel, maar ook in hun neutrale kledingstijl. Op die manier zorg je ervoor dat iedere schijn van onpartijdigheid verdwijnt in het contact met de burger. Er kan voor de N-VA een onderscheid gemaakt worden tussen de front office en de back office. Dat onderscheid moet je natuurlijk wel consistent aanhouden. En net daar wijkt de Brusselse regering van af door de directie van de MIVB naar believen uitzonderingen te laten opnemen in het arbeidsreglement. Bovendien wenst de Brusselse regering het debat te starten in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Je voelt toch zo aan welke richting dit zal uitgaan…” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is