Doek valt definitief over Zilverfonds

Door Johan Van Overtveldt op 27 mei 2016, over deze onderwerpen: Pensioenen, Verandering
zilverfonds

De federale regering heeft een wetsontwerp goedgekeurd waarmee onder meer het Zilverfonds In 2001 opgericht onder de paars-groene regering-Verhofstadt, met als doel reserves aan te leggen om de kosten van de vergrijzing - de sterke stijging van het aandeel ouderen in de bevolking - op te vangen. Het Zilverfonds zou in principe gespijsd worden met begrotingsoverschotten, maar werd in de praktijk vooral gevuld met eenmalige ontvangsten. Bovendien werden er geen reële middelen gestort, maar beleggingen aangegaan in de eigen Belgische staatsleningen. Vandaar ook de kritiek dat het hier niet om een werkelijke spaarpot ging, maar om een lege doos. De regering-Michel doekte het Zilverfonds op en willigde zo een oude eis van de N-VA in. Zilverfonds definitief wordt opgeheven. “Deze regering kiest ervoor om de vergrijzingskosten structureel aan te pakken”, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt, “met een pensioenhervorming die de pensioenen ook naar de toekomst veilig stelt. En met hervormingen die de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid opnieuw sociaal en zeker maken.”

De afschaffing van het Zilverfonds, een oude eis van de N-VA, maakt deel uit van het regeerakkoord en wordt nu dus een feit. “Daarmee komt er een einde aan een fonds dat nooit een fonds was, maar een lege doos.  Het Zilverfonds was immers niet meer dan een pot die gevuld werd met overheidsschuld”, verduidelijkt Van Overtveldt.

Deze maatregel betekent bovendien een jaarlijkse besparing aan werkingskosten. Meer daarover lees je hier.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is