De afschaffing van het Zilverfonds, een oude eis van de N-VA, maakt deel uit van het regeerakkoord en wordt nu dus een feit. “Daarmee komt er een einde aan een fonds dat nooit een fonds was, maar een lege doos.  Het Zilverfonds was immers niet meer dan een pot die gevuld werd met overheidsschuld”, verduidelijkt Van Overtveldt.

Deze maatregel betekent bovendien een jaarlijkse besparing aan werkingskosten.