Digitaal Europa: laat markt spelen zonder consumenten te discrimineren

Door Anneleen Van Bossuyt op 25 mei 2016, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europese Commissie, Media
Digitaal Europa: laat markt spelen zonder consumenten te discrimineren

De Europese Commissie stelt een pakket maatregelen voor om de online handel in Europa te verbeteren door de creatie van een digitale eenheidsmarkt. Daarbij focust zij op de aanpak van het fenomeen van geoblocking: een praktijk waarbij handelaars verhinderen dat consumenten uit andere landen toegang krijgen tot hun goederen of diensten. Zo kunnen zij hun aankoop niet afronden of worden ze bij het openen van een buitenlandse website doorverwezen naar de eigen nationale webpagina. Ook Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt verzet zich tegen die ongerechtvaardigde discriminatie van consumenten. Tegelijk waarschuwt ze wel voor misvattingen.

"We moeten een onderscheid maken tussen ongerechtvaardigde discriminatie en gerechtvaardigde differentiatie”, aldus Van Bossuyt. “Dat handelaars de toegang tot hun website, goederen of diensten weigeren op basis van iemands nationaliteit of woonplaats valt niet goed te keuren. Consumenten moeten vrij kunnen shoppen. Ze mogen in hun zoektocht naar de beste aanbiedingen niet gehinderd worden door obstakels als het 'rerouten' of omleiden naar nationale websites."

Respect voor elementaire marktwerking

Dat neemt niet weg dat een handelaar het recht heeft om onder verschillende voorwaarden te verkopen in verschillende lidstaten, merkt Van Bossuyt op. "Bedrijven genieten een economische en contractuele vrijheid om te ondernemen en zich aan te passen aan de lokale marktomstandigheden. Het zou dan ook niet realistisch zijn om hen één vaste prijs in heel Europa op te leggen of te verplichten naar alle locaties in de EU te verzenden."

Europa mag niet beslissen over Netflix-aanbod 

Met betrekking tot audiovisuele diensten wil de Europese Commissie onder meer dat het aanbod van diensten op aanvraag, zoals Netflix, voor twintig procent uit Europese producties bestaat. "Ik zeg neen tegen digitaal protectionisme. We moeten onze Europese content koesteren, maar private digitale bedrijven moeten vrij kunnen ondernemen”, vindt Van Bossuyt. “Het opleggen van Europese quota belemmert dat en levert geen garantie voor kwaliteitsvolle producties. Een Europese topserie als Borgen werd een internationaal succesverhaal, zonder hulp van quota."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is