Doodsbange dieren

Momenteel kent Vlaanderen geen algemene regel voor het gebruik van vuurwerk of voetzoekers. In principe mag iedereen overal vuurwerk afschieten, tenzij de gemeente een lokaal verbod heeft uitgevaardigd. In de praktijk wordt er zeker in de eindejaarsperiode massaal in de lucht geschoten, zonder veel aandacht voor het welzijn van medemens of dier. De geluidsoverlast maakt talloze dieren doodsbang, waardoor ze op hol slaan en soms gewond geraken.

Algemeen verbod

Na de laatste jaarwisseling ging minister Weyts naar een parlementair draagvlak om vuurwerk aan banden te leggen. Met succes. Onder meer Vlaams Parlementslid Sofie Joosen zette haar schouders onder een algemeen verbod, waarvan gemeentebesturen kunnen afwijken. “Het is heel mooi dat we binnen de Commissie Dierenwelzijn over de grenzen van meerderheid en oppositie heen opnieuw een stap vooruit kunnen zetten voor meer Dierenwelzijn”, aldus Joosen.