Suboptimaal instrument van subsidies

Minister Diependaele legt uit dat Vlaanderen omwille van de staatsstructuur enkel gebruik kan maken van het suboptimaal instrument van subsidies. Die subsidies worden in Vlaanderen in de overgrote meerderheid goed gespendeerd. “Wij hebben namelijk niet de bevoegdheid om bijvoorbeeld fiscaal te gaan werken. Het zou voor heel wat zaken beter zijn, zeker naar ondernemingen toe, om met behulp van fiscaliteit te gaan werken, maar daarvoor zijn wij als Vlaanderen niet bevoegd.”

Subsidies moeten een maatschappelijk probleem verhelpen

Subsidies moeten een maatschappelijk probleem in de samenleving verhelpen. Bereiken die centen dat doel? “We moeten op voorhand zeer duidelijk aangeven wat we willen bereiken en dat nadien evalueren”, aldus Diependaele. Hij geeft wel mee dat je dat niet altijd wiskundig kan aangeven. “Bij rust- en verzorgingstehuizen bijvoorbeeld kan je dat heel duidelijk meetbaar maken. Voor cultuur is dat veel moeilijker. Dat betekent niet dat we er geen aandacht voor moeten hebben.”

Subsidies mogen geen verworven recht zijn

Subsidies van de Vlaamse overheid worden gelimiteerd tot maximum 5 jaar. Binnen die periode gebeurt een controle naar de beoogde doelmatigheid van de subsidies. “Subsidies mogen geen verworven recht meer zijn. We gaan kijken of het maatschappelijk doel bereikt wordt én bouwen een controlesysteem via steekproeven uit. We hebben als overheid de plicht om verantwoordelijk om te gaan met de centen van de Vlamingen”, besluit Diependaele.