Erf- en registratiebelasting zijn een Vlaamse bevoegdheid. Sinds 10 februari 2017 biedt de Vlaamse Belastingdienst de mogelijkheid om tegen betaling van een speciaal tarief een rechtzetting te doen voor inbreuken die dateren van vóór 1 augustus 2016. “Wie ‘vergeten’ is belastingen te betalen op een erfenis of op een onderhandse schenking waarvan de schenker binnen de drie jaar overleed, heeft nog tot 31 december 2020 om met de fiscus in het reine te komen. Tegen dan moeten alle aanvragen binnen zijn”, vertelt Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele.

Laatste kans

Matthias Diependaele wijst erop dat de deadline van 31 december strikt is. “De reden waarom we de optie tot fiscale regularisatie niet verlengen, is omdat het net rond hardnekkige fraudeurs meer en meer aan het sluiten is. Wie nu nog geen regularisatie aanvroeg, is echt hardleers. Dit is dan ook hun laatste kans om hun ziel nog te willen zuiveren.“

Zes maanden extra tijd wegens corona

“In de dossiers die nu naar boven komen en waarvoor men alsnog een regularisatie wenst, blijken heel dikwijls buitenlandse (onroerende) goederen te zitten”, laat minister Diependaele weten. De coronacrisis maakt het vaak moeilijk om buitenlandse autoriteiten te bereiken, en men moet vaak informatie ter plaatse aanvragen. Daardoor loopt wie de intentie heeft om een beroep te doen op de fiscale regularisatie vertraging op. Minister Diependaele stelt de volgende oplossing voor: “De aanvraag moet sowieso dit jaar nog gebeuren. Wie tegen 31 december niet over alle nodige documenten beschikt, mag voorlopig een dossier ten bedrage van een euro indienen. De voorwaarde is wel dat de aanvrager het correcte bedrag binnen de zes maanden doorgeeft.”

Gemengde dossiers

Niet alle dossiers zijn zuiver Vlaamse belastingen. Er bestaan ook zogenaamde ‘onsplitsbare bedragen’: bedragen die onderworpen zijn aan Vlaamse en federale belastingen en waarvan de aangever geen correcte opsplitsing meer kan maken. “Voor deze gemengde dossiers zullen we contact opnemen met de federale minister van Financiën. Ik zal de minister vragen om onze ‘zes maanden’-regeling ook voor die regularisaties mogelijk te maken”, besluit minister Diependaele.