Systeem van strafpunten verdwijnt

Een woningcontroleur die in een woning een probleem vaststelt, kent daar tot eind 2020 een aantal strafpunten aan toe, naargelang de ernst van het probleem. Die werkwijze bestaat al sinds de start van de Vlaamse Wooncode in 1997, maar heeft een aantal tekortkomingen, zo blijkt. “Daarom werken we vanaf 1 januari niet meer met strafpunten maar zetten we de ernst en de impact van elk gebrek op zich centraal. De beoordeling wordt zo genuanceerder en tegelijk wordt het voor de burger eenvoudiger”, zegt Diependaele. 

Drie categoriën van gebreken

Er komen drie duidelijke categorieën van gebreken: een klein gebrek (categorie 1), een ernstig gebrek zonder gevaar (categorie 2, leidt tot ongeschiktheid) en een ernstig gebrek met gevaar (categorie 3, leidt tot ongeschiktheid en onbewoonbaarheid).  Diependaele heeft nu ook de regels vastgesteld die elke woningcontroleur vanaf 1 januari 2021 moet volgen bij het uitvoeren van woningonderzoeken en het beoordelen van woningkwaliteitsproblemen. 

Digitalisering

Die regels staan in het nieuw technisch handboek Woningkwaliteit. “We hebben ervoor gekozen om het nieuw technisch handboek Woningkwaliteit, dat gebruikt zal worden door meer dan 500 woningcontroleurs en ook voor huurders en verhuurders een belangrijke bron van informatie is, als online toepassing ter beschikking te stellen. Zo is alle informatie met een muisklik bereikbaar en kan de gebruiker optimaal digitaal doorheen het document navigeren. Bovendien kunnen we het handboek op die manier actueel houden”, aldus minister Diependaele.

Meer info: www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/nieuwe-technische-verslagen-vanaf-2021

Luister naar Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele in De Ochtend over de nieuwe regels voor woningkwaliteit.