Demir bundelt krachten tegen druglabo’s en -dumpings en wil federaal boetefonds voor opruimingskosten

Door Zuhal Demir op 22 april 2021, over deze onderwerpen: Drugs, Leefmilieu, Veiligheid
Cocaïne

“Drugslabo’s vormen niet alleen een criminaliteitsprobleem, maar zijn ook een bedreiging voor de openbare veiligheid.” Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir wil de aanpak van druglabo’s en dumpings van chemisch afval in Vlaanderen versterken. Ze start daarom een traject dat de krachten moet bundelen om deze vorm van criminaliteit, onveiligheid en vervuiling tegen te gaan. Daarnaast vraagt ze de federale regering om een boetefonds op te richten om illegale dumpings op te ruimen op kosten van drugsveroordeelden, analoog aan het verkeersveiligheidsfonds.

Versterkte, uniforme en harde aanpak

In 2020 werden minstens 28 druglabo’s, 19 drugsdumpings en 6 opslagplaatsen opgespoord in Vlaanderen. Demir neemt het initiatief om met alle verantwoordelijke niveaus het probleem op een versterkte, uniforme en harde manier aan te pakken doorheen gans Vlaanderen.

Drugslabo’s vormen niet alleen een criminaliteitsprobleem, maar zijn ook een bedreiging voor de openbare veiligheid met vaak grote gevaren voor de (brand)veiligheid, de volksgezondheid en het leefmilieu, zegt Demir: “Omdat de criminele bendes hun gevaarlijk afval erg vaak dumpen in of nabij onze natuur zijn er ook ecologische gevolgen. Samen met alle belanghebbenden willen we komen tot een Vlaamse uniforme regeling voor de aanpak van deze drugsgerelateerde dumping.”

Maatschappelijke kost opruimen met geld van drugsveroordeelden

De opruimkosten kunnen oplopen van 10.000'en euro’s  tot zelfs boven 200.000 euro. Daarom wil Demir nog een stap verder gaan en de maatschappelijke kost voor het opruimen en de ecologische gevolgen ook verhalen op zij die meewerken aan het criminele circuit. “Er gaat groot geldgewin gepaard met drugscriminaliteit. Ik wil tot een systeem komen waarbij we de financiële middelen uit het drugcircuit kunnen inzetten in de preventie, begeleiding van slachtoffers van drugcriminaliteit, maar ook in de sanering van de gebieden waar de chemische restproducten van druglabo’s werden gedumpt.”

Naar analogie met het verkeersveiligheidsfonds

Demir kijkt naar het federale niveau om dat financiële systeem op te zetten, waar soortgelijke initiatieven zoals het verkeersveiligheidsfonds bestaan. “We starten dan ook het gesprek met de federale regering om een boetefonds op te richten, naar analogie met het verkeersveiligheidsfonds of het slachtofferhulpfonds, om deze illegale dumpings in de toekomst te kunnen opruimen met het boetegeld van drugsveroordeelden.”

Bijzonder grote interesse in gecoördineerde aanpak

Het initiatief komt van het kabinet van Demir en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), die vaak betrokken is voor de verwerking van het chemisch afval. Naast de betrokken diensten van de Vlaamse overheid werken ook politie, parket, justitie, Civiele Veiligheid, netbeheerder Fluvius en de VVSG mee aan het initiatief. De eerste resultaten en verbeterde aanpakken op het terrein moeten voor Demir in het najaar van 2021 gestalte krijgen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is