Migratie is een complex gegeven, weet gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. “De asielinstroom is al maanden erg hoog. In september zagen we weer een stijging van het aantal asielaanvragen met 16 procent. Het is tijd voor verandering. Met zijn tienpuntenplan reikt Francken handvaten aan om te kiezen voor echte verandering in het asiel- en migratiebeleid.

De 10 punten uit het plan van Theo Francken

  1. Stop de volgmigratie
  2. Verstreng de gezinshereniging
  3. Voer opnieuw asielquota in
  4. Zet ontradingscampagnes opnieuw online
  5. Zet de hervestiging stop
  6. Erken minder mensen als vluchteling, focus op subsidiaire bescherming
  7. Maak de vluchtelingenstatus tijdelijk
  8. Strijd écht tegen asielfraude
  9. Maak doorreizen onaantrekkelijk
  10. Verhoog capaciteit terugkeercentra, herstart gedwongen terugkeer illegale families

Australisch model om illegale mensensmokkel droog te leggen

Kamerlid Francken herhaalde zijn pleidooi voor de invoering van het Australisch model op Europees niveau: wie illegaal Europees grondgebied betreedt, verliest voor altijd het recht op asiel. “Enkel zo zal de illegale mensensmokkelindustrie droog komen te staan en zullen de verdrinkingen stoppen.”