Van laissez-faire naar veiligheidscultuur

Onder impuls van de N-VA heeft België de afgelopen jaren een ware omslag gemaakt: van een laissez-faire beleid van voortdurende besparingen naar een echte veiligheidscultuur met investeringen in elk aspect van onze veiligheid, van de politie over de inlichtingen- en veiligheidsdiensten tot defensie. Maar het werk is nog lang niet af.

Meer mensen, meer middelen

“Het doel is een algemene veiligheidsstrategie, het middel een gecoördineerd veiligheidsbeleid.” Steven Vandeput legde uit waar de N-VA de komende legislatuur veiligheid wil invullen. Met slimme investeringen in zowel mensen als middelen en een hogere efficiëntie door onder meer fusies van politiezones wil de N-VA de onder Michel I ingezette veranderingen een versnelling hoger schakelen.

Defensie: Eigen veiligheid eerst

Als oud-minister van Defensie stond Steven Vandeput ook even stil bij zijn voormalige departement. Het hoofddoel van onze strijdmacht is ónze veiligheid, beklemtoonde Vandeput.
De N-VA wil een modern leger dat zich richt op zijn kerntaken als instrument voor vrede, stabiliteit en veiligheid. Ook buitenlandse missies dienen dat doel. Voorts wil de N-VA dat België zich opnieuw een betrouwbare NAVO-partner toont.

Justitie: Rechtzoekende centraal

Een echte veiligheidscultuur kan uiteraard niet zonder een performante justitie. Kamerlid Sophie De Wit wil komaf maken met de soms feitelijke straffeloosheid in dit land. In de plaats wil de N-VA een gerechtelijke apparaat waarin de rechtzoekende centraal staat. Geen gedoogbeleid, maar een nultolerantiebeleid met een strengere strafuitvoering.

Toekomst: Innovatiecultuur bij veiligheidsdiensten

De uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot de komende jaren, besloot Jan Jambon de persconferentie. Zo wil de N-VA een sluitend wettelijk kader voor een eventuele noodtoestand. Daarnaast wil onze partij een innovatiecultuur bij de veiligheidsdiensten, die de middelen en bevoegdheden moeten krijgen om op te treden tegen spionage en buitenlandse inmenging. De overheid bakent daarbij ethisch grenzen en voorwaarden af. “Eén ding is zeker: willen we de veiligheid van onze toekomstige generaties veilig stellen, dan moet deze innovatiecultuur zich nestelen in onze veiligheidsdiensten zelf”, besloot Jan Jambon.

Lees hier onze brochure Voor Veiligheid (pdf, 3,58 MB)

Onze drie pijlers van een integrale veiligheidsaanpak: bestrijden van straffeloosheid, meer middelen beter inzetten, structurele samenwerking en informatiedoorstroming.

Bekijk hieronder de integrale persconferentie: