De N-VA is verheugd dat de Kamer zich niet mengt in Vlaamse bevoegdheid

Door Peter De Roover, Marius Meremans op 22 januari 2020, over deze onderwerpen: Democratie, Cultuur
Federaal parlement

“Het is niet meer te rijmen dat het federaal parlement zich uitspreekt over de bevoegdheden van de deelstaten”, stelt de N-VA bij de zogenaamde ideologische alarmbelprocedure. Die procedure werd in november ingeroepen door linkse oppositiepartijen in het Vlaams Parlement na een voorstel om socio-culturele organisaties die segregatie in de hand werken niet langer te ondersteunen. Kamerlid Peter De Roover en Vlaams Parlementslid Marius Meremans stellen het op prijs dat PS en MR zich onthielden bij de stemming van de motie in het federaal parlement.

Meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement dienden in november een voorstel in om socio-culturele verenigingen 'die zich terugplooien op hun etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken' niet langer te ondersteunen. De linkse oppositiepartijen diepten echter een oude procedure op die bepaalt dat parlementsleden een motie kunnen indienen wanneer er in een bepaling mogelijk sprake is van 'discriminatie om ideologische en filosofische redenen'. Het federaal parlement moest zich nu over de motie uitspreken en heeft deze verworpen. “Het is opmerkelijk dat Ecolo-Groen en PVDA-PTB enkel Nederlandstalige parlementsleden naar de commissie stuurden, ik ben dan ook benieuwd naar het stemgedrag van hun Franstalige collega’s in de plenaire vergadering”, vindt De Roover. 

Verouderde procedure

De zogenaamde ideologische alarmbelprocedure was vroeger belangrijk om de minderheden in beide gebieden te beschermen tegen mogelijke discriminatie. Zowel het politieke landschap als de samenleving zijn sinds de eerste staatshervorming grondig veranderd. Daarnaast kregen de Gemeenschappen en Gewesten steeds meer bevoegdheden die zij autonoom uitoefenen. Hierdoor is de ideologische alarmbelprocedure hopeloos verouderd. “Het is dan ook niet meer te rijmen dat het federaal parlement zich uitspreekt over de bevoegdheden van de deelstaten. Daarom zullen wij een wetsvoorstel indienen om de ideologische alarmbel af te schaffen,” zegt De Roover.

Procedure in de Senaat

“Hoewel met het verwerpen van de motie in de Kamer al een grote stap voorwaarts is gezet, is de procedure rond dit decreet nog niet afgelopen,” vult Vlaams Parlementslid Meremans aan. “Ook in de Senaat moet deze motie nog besproken worden. Ik hoop dat onze collega’s daar hetzelfde respect voor de democratie in de deelstaten zullen opbrengen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is