Vlaanderen staat er beter voor

Morgen is het zover. De Vlamingen gaan kiezen welke richting ze uit willen voor de komende 5 jaar.

Sommigen zeggen hen dat Vlaanderen bijna onleefbaar is geworden, dat we terug in de tijd van priester Daens zijn geworpen, dat Vlamingen in lompen door de straat lopen op zoek naar een aalmoes.

Maar het tegendeel is waar. Vlaanderen staat er vandaag veel beter voor dan 5 jaar geleden:

De lonen zijn gestegen.

De belastingen zijn netto gedaald voor al wie werkt, spaart of onderneemt.

De werkloosheid staat in Vlaanderen op een historisch laagtepunt. Als iedereen presteerde zoals Vlaanderen, dan was de begroting op orde en de vergrijzing financieel opgevangen.

Vlaanderen investeerde recordbedragen in zijn economie, in innovatie en in mobiliteit. Denk maar aan de Oosterweel.

Vlaanderen bouwde zijn sociale bescherming verder uit, met hogere budgetten in welzijn en recordinvesteringen in sociale woningen.

En we zijn niet toevallig hier in Planckendael, want niet alleen aan het welzijn van mensen werd gewerkt, ook aan dat van de dieren. Niemand moet ons lessen geven in bewustzijn over milieu, dat zit in ons DNA.

Na vele jaren verwaarlozing werd de tanker gekeerd inzake veiligheid: meer investeringen in de politie en we begonnen met de heropbouw van defensie.

En te midden van de grootste migratiecrisis sinds de Tweede Wereldoorlog, werkten we keihard aan een streng maar rechtvaardig migratiebeleid.

Het werk is niet af

Niet alles ging perfect. En het werk is zeker niet af. Maar Vlaanderen is vandaag sterker, socialer en ecologischer dan ooit tevoren.

Ik wil onze mensen in de federale regering onder leiding van Jan Jambon en in de Vlaamse regering onder leiding van minister-president Geert Bourgeois dan ook van harte danken.

Geef hen een daverend applaus!

 

Beste vrienden,

Laat ons naar de toekomst kijken. Want de uitdagingen zijn groot.

De kwaliteit van ons onderwijs moet weer omhoog. Wij willen geen grote pedagogische hervormingen van bovenaf, wij willen respect voor leerkrachten die les willen geven.

We zullen in Europa eindelijk de beslissingen inzake migratie moeten uitvoeren, met opvang van vluchtelingen in eigen regio. Wij zeggen neen aan de mensensmokkel en de illegale inwijking.

Tegelijk moeten we verder werken aan de integratie van nieuwkomers. Voor ons staan daarbij de waarden van de Verlichting voorop: vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Dat is onze software.

Ook de ecologische uitdagingen zijn groot. Wij staan voor kordate, maar realistische keuzes. Daarom zullen we onze jongste kerncentrales open houden, tegen de groene dogma’s in.

Het beleid moet blijven inzetten op wie werkt, spaart en onderneemt. Alleen als we de koek groter bakken, kunnen we meer herverdelen.

Dus alleen zo kunnen we de koopkracht van de pensioenen veilig stellen. Wij willen 800.000 mensen met een bescheiden pensioen de komende periode al een bijkomende dertiende maand pensioen geven.

Inzake veiligheid moet alles op alles gezet worden om justitie in staat te stellen niet alleen recht te spreken, maar ook rechtvaardigheid te doen geschieden: straffen moeten uitgevoerd worden.

Alleen een stem voor de N-VA

Beste vrienden,

We weten waarvoor wij staan. En wij kunnen het waarmaken. Vlaanderen kan sociaaleconomisch aansluiten bij landen zoals Nederland, Denemarken of Duitsland. Met realisme en gezond verstand kunnen we onze uitdagingen aan.

Maar, we weten ook wie er in de weg staat. Wie er staat de likkebaarden voor een terugkeer naar het beleid van open grenzen, belastingen, schulden en laksheid.

PS en Ecolo zullen helaas dominant zijn in het zuiden. En de zusterpartij van CD&V zal hen graag nog een handje helpen.

Morgen ligt er eigenlijk maar één vraag in het stemhokje: komt er een robuust centrumrechts beleid met een sterke meerderheid in Vlaanderen? Of krijgen we een links beleid met grote dominantie van de Franstaligen?

Alleen een stem voor de N-VA kan de rood-groene dominantie vanuit Wallonië afblokken. De andere Vlaamse partijen staan ofwel te popelen om er aan mee te werken, of ze weigeren om het uit te sluiten.

Alleen een stem voor de N-VA staat garant voor minder belastingen, meer jobs, meer veiligheid, sterker onderwijs en strengere migratieregels.

Daarom, beste vrienden, beste Vlamingen:

Voor Vlaanderen, voor vooruitgang. Denk goed na, stem morgen N-VA.