Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi (CD&V) opende zijn beleidsverklaring in de Kamer op woensdag 18 november met een korte geschiedenisles. Hij legde uit hoe de internationale vluchtelingenverdragen tot stand waren gekomen na de Tweede Wereldoorlog. Mahdi verwees naar de Joodse vluchtelingen die aan hun lot werden overgelaten en werden vervolgd door het nazisme en het fascisme van Adolf Hitler. “Wat daarna met die Joodse gemeenschap is gebeurd, dat weet u allemaal”, aldus de staatssecretaris die eraan toevoegde: “Deze regering zal ervoor zorgen dat het verleden zich niet meer herhaalt.”

Die vergelijking loopt echter totaal mank. Mag ik eraan herinneren dat de Joden van toen eigen, Europese staatsburgers waren die van hun Duitse nationaliteit gestript werden en onlosmakelijk deel uitmaakten van de Europese cultuur. Ze werden van al hun rechten ontdaan, uit hun huizen verdreven en totaal ontmenselijkt. Het waren honderdduizenden gezinnen die hier woonden, leefden en werkten en plots persona non grata werden in eigen land. Ze werden vervolgd om wie ze waren, met de uitroeiing als gevolg.

Foute parallel

Een parallel trekken met de huidige migratiecrisis is niet alleen historisch incorrect maar ook totaal immoreel. Het Europees migratieprobleem bestaat voornamelijk uit mensen die om economische redenen migreren uit Afrika, het Midden-Oosten en Azië in de ijdele hoop hier een betere toekomst te vinden. Ik kan ze geen ongelijk geven, maar de oplossing bestaat er niet in om heel de wereld in Europa te vestigen. Het gaat ook vaak om mensen die totaal niet vertrouwd zijn met Europese begrippen zoals democratie en gelijkheid van man en vrouw. Hun eigen normen en waarden staan vaak haaks op die van onze samenleving. Meestal spreken ze de taal niet, bezitten ze geen diploma of zijn ze zelfs ongeletterd. Daarbij komt dat deze mensen zich vaak niet willen aanpassen of een extremistische vorm van de islam belijden. We weten dat er zich ook geradicaliseerde individuen bevinden tussen de migranten en we hebben ondertussen al kunnen vaststellen tot wat dat kan leiden. Met andere woorden, allemaal zaken die je niet kan vergelijken met de Joodse vluchteling van de jaren 1930.

Geaardheid

Uiteraard zijn er mensen bij die puur omwille van hun geloof of hun geaardheid worden vervolgd. Deze mensen verdienen dan ook absoluut onze solidariteit en kunnen bij ons worden opgenomen. Daarnaast heb je ook families die op de vlucht zijn geslagen voor oorlog en geweld, en ook deze gezinnen verdienen opvang, alvast tot ze weer kunnen terugkeren naar hun land van oorsprong van zodra het er terug veilig is.

Het systeem vandaag kraakt totaal in zijn voegen omdat het vaak jonge en alleenstaande mannen zijn die naar hier komen. Het systeem staat op barsten omdat de opvang die wij nu voorzien, in tegenstelling tot vroeger, gepaard gaat met tal van financiële voordelen. Wij geven niet alleen bed, bad en brood maar naast onderwijs en huisvesting, ook kindergeld en een minimuminkomen.

Conclusie: De parallel die Sammy Mahdi trekt, klopt dus gewoon niet. Ik wens de nieuwe staatssecretaris alvast veel succes met zijn nieuwe job, maar ik vraag wel om wat meer eerbied en respect ten aanzien van de geschiedenis maar vooral voor de miljoenen Europese joden die werden vermoord op hun eigen continent. Mensen die vragen stellen bij het Europese vluchtelingenbeleid afschilderen als halve nazi's, zal ik niet tolereren.