Klimaat, koopkracht en energie-onafhankelijkheid

Ook nu blijkt dat onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen ons in een crisis stort, blijft de regering-De Croo halsstarrig vasthouden aan een kernuitstap. Dat men amper een week geleden pas in gang schoot om een sluiting proberen tegen te houden, maakt de hele situatie nog hallucinanter. Deze Vivaldi-regering zit gevangen in de dogmatische antinucleaire doctrine van Groen. 

Overal in de wereld kiest men voor kernenergie, zelfs in die landen waar men tot voor kort alle kerncentrales wou sluiten. Veel landen plannen zelfs nieuwe centrales. Niet zo in België. De N-VA blijft pleiten om zoveel mogelijk kerncentrales zo lang mogelijk veilig open te houden. “In het belang van het klimaat, uw koopkracht en onze energie-onafhankelijkheid.” 

Stand up for Nuclear

Een ruime delegatie Vlaamse en federale parlementsleden en Jong N-VA tekenden dan ook present op een protestactie in Doel van Stand up for Nuclear, een organisatie die pleit voor het behoud van kernenergie in onze energiemix. 

“Een nog steeds bruikbare kerncentrale definitief afschrijven, is in deze energiecrisis niet te verantwoorden”, legt Kamerlid en energie-expert Bert Wollants uit. “Doel 3 is het eerste slachtoffer van het gebrek aan daadkracht van de regering-De Croo, die onze energiebevoorrading blijkbaar slechts als een symbolenoorlog beschouwt.” Hij verwijst daarbij naar een uitspraak van Groen-minister Van der Straeten: “Plots schiet de minister wakker uit haar dogmatische droom en konden we Doel 3 en Tihange 2 ‘goed gebruiken deze winter’. Maar wat met de negen moeilijke winters die nog volgen?” 

IJdele hoop

“Als er nog hoop is voor zowel Doel 3 als Tihange 2, dan moeten die kerncentrales nú meegenomen worden in de onderhandelingen met Engie”, waarschuwt Wollants. “Maar door het eeuwige gebrek aan consensus en daadkracht binnen de regering-De Croo is dat ijdele hoop. Wat me wel geruststelt, is dat twee derde van de bevolking onze kerncentrales wél langer wil openhouden. Daarom laten wij vandaag hier onze stem horen.”

Heeft u nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen