Wrange solidariteit

Zijn collega Peter Dedecker roept het ACV op in de spiegel te kijken. “Hoe wrang klinken de claims van de zelfverklaarde verdedigers van de solidariteit nu? De top van het ACW blijft al die jaren in hetzelfde bedje ziek”, zegt Dedecker, die nog meent dat de vakbonden pas namens hun leden kunnen spreken als ze ook opkomen voor die leden.

Rechtspersoonlijkheid voor vakbonden

Wim Van der Donckt heeft een voorstel om gelijkaardige wantoestanden in de toekomst te vermijden. “Geef de vakbonden rechtspersoonlijkheid en de daarmee samenhangende boekhoudkundige verplichtingen. Schaf de vakbondspremies af”, zegt Kamerlid Van der Donckt.