De fiscale hypocrisie van het ACV

ACW

De onthullingen over de miljoenen van ACV Metea in Luxemburg en Mauritius bewijzen de stuitende hypocrisie van het ACV. Kamerlid Wim Van der Donckt is niet te spreken over fiscale constructies van het ACV: “Voortdurend ethische verklaringen afleggen en tegelijkertijd de eigen principes de nek omwringen: de christelijke vakbond heeft alle geloofwaardigheid verloren.”

Wrange solidariteit

Zijn collega Peter Dedecker roept het ACV op in de spiegel te kijken. “Hoe wrang klinken de claims van de zelfverklaarde verdedigers van de solidariteit nu? De top van het ACW blijft al die jaren in hetzelfde bedje ziek”, zegt Dedecker, die nog meent dat de vakbonden pas namens hun leden kunnen spreken als ze ook opkomen voor die leden.

Rechtspersoonlijkheid Een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie kan optreden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer, met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon. De Belgische vakbonden hebben zich steeds met succes verzet tegen het verkrijgen van een formele rechtspersoonlijkheid. Als feitelijke verenigingen met een functionele rechtspersoonlijkheid kunnen zij wel allerlei rechtshandelingen stellen en bijvoorbeeld werkgevers dagvaarden. Maar zelf kunnen zij niet gedagvaard en dus evenmin aansprakelijk gesteld worden. Zij zijn ook niet verplicht om hun jaarrekening openbaar te maken, waardoor er een totaal gebrek aan transparantie is. Dat is niet verdedigbaar, vindt de N-VA, die ook vakbonden een volledige rechtspersoonlijkheid wil toekennen. Rechtspersoonlijkheid voor vakbonden

Wim Van der Donckt heeft een voorstel om gelijkaardige wantoestanden in de toekomst te vermijden. “Geef de vakbonden rechtspersoonlijkheid en de daarmee samenhangende boekhoudkundige verplichtingen. Schaf de vakbondspremies af”, zegt Kamerlid Van der Donckt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is