In maart lichtte Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) het nieuwe Gewestelijke Veiligheidsplan 2021-2024 toe. De voornaamste maatregel om de prostitutieproblematiek aan te pakken is werken aan intergemeentelijke coördinatie en het harmoniseren van de aanpak van prostitutie. Dit is nochtans exact dezelfde aanpak als het vorige plan. “Het succes van het actieplan van Vervoort hangt opnieuw af van de samenwerking tussen Brusselse gemeenten. Die formule heeft de voorbije decennia geen enkele vooruitgang geboekt, moet ook Vervoort toegeven. De gemeenten Schaarbeek, Brussel-stad en Sint-Joost-ten-Node werken in de verste verte niet samen en modderen individueel aan, waardoor problemen blijven aanslepen. Daarom komt de N-VA met een alternatief prostitutieplan”, aldus Mathias Vanden Borre.

N-VA stelt Antwerps model voor: gedoogzone voor raamprostitutie

De problemen in de Alhambrawijk en Louizalaan (straatprostitutie) en Brabantwijk (raam- en illegale caféprostitutie) zijn gekend. Sekswerkers en klanten urineren in portaaltjes, drugshandel is schijnbaar normaal en ook uitbuiting, mensenhandel en geweld zijn sterk aanwezig. Kortom, sekswerkers en buurtbewoners moeten in onveilige en onwaardige omstandigheden werken en leven omdat de overheid tekort schiet.  Dit moet anders, stelt Vanden Borre. “We schuiven duidelijk het Antwerps model naar voor: een concentratiegebied waar raamprostitutie gedoogd wordt in combinatie met een algemeen verbod op straatprostitutie. De hulp- en veiligheidsdiensten zijn in de afgebakende zone aanwezig, met controle op de hygiëne en de menselijkheid van de werkomstandigheden. Verder willen we een prostitutieambtenaar aanstellen die alle betrokken diensten beter moet doen samenwerken. Bovendien moeten de Gemeentewet en het Gemeenschappelijk Politiereglement aangepast worden om GAS-boetes mogelijk te maken. Ook de Raad van State geeft aan dat het Gewest als enige geplaatst is om wetgevend op te treden.”

Verbod op straatprostitutie

“Meer stilstand kunnen we ons niet veroorloven. Met ons Gewestelijk Prostitutieplan reiken we de regering-Vervoort voorstellen aan die op korte termijn de situatie in de door prostitutie getroffen buurten (Alhambra, Brabantwijk, …) moet verbeteren. Zo willen we dat straatprostitutie verboden en kordaat bestraft wordt via GAS-boetes. De bedoeling is dat de getroffen buurten kunnen herleven, maar ook sekswerkers beter omkaderd zijn. De symptoombestrijding van vandaag is schrijnend en een Hoofdstad onwaardig”, zegt Vanden Borre.

Sommige buurten zijn onleefbaar geworden

“Het prostitutieprobleem sleept in dit Gewest al decennialang aan. De betrokken gemeenten hebben elk hun eigen benadering van het fenomeen, waardoor onzekere en onveilige situaties ontstaan. Dat heeft ervoor gezorgd dat bepaalde buurten onleefbaar zijn geworden. De praktijk in Antwerpen toont dat een concentratiegebied waar raamprostitutie gedoogd wordt gepaard met een verbod op straatprostitutie kan werken, en dat voor zowel de omwonenden als de sekswerkers. Ik ben verheugd dat burgemeester Close zich dan ook schaart achter de principes van ons prostitutieplan”, besluit hij.