1. Vlaanderen moet zelf sneltesten aankopen en uitvoeren

Voor ons blijft “testen, testen en testen” de basisregel om coronabesmettingen terug te dringen. Die testen zijn nodig om de drietrapsraket “testen, traceren, isoleren” te kunnen lanceren.

Het federale niveau gaat hoogrisicontacten zonder symptomen niet langer testen. Die strategie is nefast, die mogen we nooit toepassen in onze woonzorgcentra. Van alle bewoners van een woonzorgcentrum die in de maand oktober positief zijn getest, had 94 procent geen symptomen. Dat zegt genoeg.

We zijn Vlaanderen. Wij moeten zorgen voor onze kwetsbaren. Wij moeten onze zorgsectoren, ons onderwijs en onze bedrijven open houden. En wij moeten niet wachten op het federale niveau. Wij moeten zelf snel sneltesten aanschaffen om in te zetten in de  woonzorg, bedrijven en onderwijs.

Vlaanderen moet dus het voortouw nemen en een veelvoud aankopen van de 500.000 sneltesten die federaal bestelt.

2. Zorgpersoneel bijstaan

Wij hebben er altijd voor gepleit dat het makkelijker moet zijn om alternatieven te voorzien voor zorgpersoneel dat uitvalt. Het moet mogelijk zijn om technisch werklozen te laten inspringen om bezoeken te regelen, te ontsmetten, eten te serveren, de was doen. Studenten zorg moeten stagen kunnen blijven doen. En studenten verpleegkunde hebben na hun eerste jaar de kwalificatie zorgkundigen, die moeten we kunnen inzetten.

3. Quarantaine fair vergoeden

Er moet een regeling komen voor zorgpersoneel dat in quarantaine moet gaan. Nu is het zo dat je in dat geval op technische werkloosheid valt en dan krijg je 75 procent van je loon. Terwijl je misschien niet eens ziek bent.

Wie echt op ziekteverlof terugvalt, krijgt 100 procent loon. Het mag duidelijk zijn dat dit systeem niet fair is. Het zorgt er zelfs voor dat mensen in quarantaine naar de dokter hollen om er een ziektebriefje te laten voorschrijven, waardoor ze soms nog langer onbeschikbaar blijven voor hun job. Daarom pleiten wij ervoor om ook 100 procent loon te voorzien voor wie in quarantaine moet.

4. Eenzaamheid vermijden

Testen en genoeg personeel moeten ervoor zorgen dat het bezoek altijd kan blijven doorgaan, dat is een mensenrecht. Wij vragen dus garantie op bezoekrecht.

Maar een op vier van onze woonzorgbewoners is eenzaam. Dat zijn 20.000 Vlamingen in een woonzorgcentrum die zich alleen op de wereld voelen. Zou het niet mogelijk zijn een soort Marshallplan tegen eenzaamheid op te starten. Als Vlaamse politici en als Vlaamse media moeten wij 20.000 Vlamingen kunnen vinden die eens langsgaan, die eens bellen ,die een kaartje sturen… Heel wat woongzorgcentrum-directies zijn bereid om in deze moeilijke tijden, zelfs met hun personeelstekort, daar op in te zetten omdat ze ervan overtuigd zijn dat dit niet alleen de mentale maar ook de fysieke gezondheid van hun bewoners ten goede komt.

5. Laat Vlaanderen zelf zijn maatregelen nemen

Wij hebben niet minder competente beleidsmensen dan het buitenland en toch stonden wij aan de top in de eerste golf van de pandemie. We zullen ook wereldwijd aan de top staan tijdens de tweede golf en dat komt omdat onze staatsstructuur zo ingewikkeld is, dat hij hindert in plaats van helpt om het virus terug te dringen.

Zonder een federale overheid die excelleert, heeft Vlaanderen het ontzettend moeilijk om ervoor te zorgen dat alles hier op wieltjes loopt. Hoe kan Vlaanderen contactopsporing doen zonder dat er genoeg testen zijn voor iedereen? Zonder genoeg testen geen adequate contactopsporing en zonder adequate contactopsporing geen isolatie die vereist is om het virus terug te dringen.

De situatie in Vlaanderen is ernstig en we moeten ons niet aan triomfalisme bezondigen. Maar Vlaanderen moet zelfbewust kunnen kiezen om zelf een aantal maatregelen al of niet strenger te maken. Want vanuit Vlaanderen klinkt de roep om alleen daar strengere maatregelen in te voeren, waar het nodig is.

Bekijk ook Lorin Parys over de Vlaamse woonzorgcentra

Lorin Parys staat al sinds het begin van corona op de barricaden voor de bewoners van onze woonzorgcentra. Hij wil koste wat het kost vermijden dat een tweede lockdown de ouderen opnieuw in de eenzaamheid stort. Hij ijvert voor meer handen aan het bed en pleit voor een andere ouderenzorg, met kleinere, buurtgerichte leefhuizen. Wij spraken met Lorin over ouder worden, in en buiten coronatijden.

Start video