Daling Franstalige belastingformulieren bewijst succes Vlaamse rondzendbrieven

Door Marc Hendrickx op 1 augustus 2018, over deze onderwerpen: Financiën, Lokale overheid, Nederlands in de Rand
Marc Hendrickx

Er worden in de faciliteitengemeenten steeds minder Franstalige aanslagbiljetten aangevraagd. Het totaal daalde van 2340 biljetten in 2007 tot 1076 vorig jaar. Voor Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx bewijst de daling het gelijk van de Vlaamse rondzendbrieven. “Het is nu duidelijk dat een aantal aanvragers vroeg of laat afhaakt en de formulieren in het Nederlands invult, wat hun integratie alleen maar kan bevorderen.”

Daling grootst buiten de Rand

Inwoners van de Vlaamse faciliteitengemeenten kunnen elk jaar een Franstalige versie aanvragen van ambtelijke correspondentie. In 2007 vroegen nog 2.340 belastingplichtigen een Franstalig aanslagbiljet aan. Dat aantal daalde tot 1.076 biljetten in 2017. Er zijn opmerkelijke verschillen tussen de faciliteitengemeenten: de Vlaamse Rand en Voeren zijn goed voor de overgrote meerderheid. In de faciliteitengemeenten buiten de Rand zijn er amper aanvragen.

Positieve evolutie

“Dit is een positieve evolutie”, zo stelt Marc Hendrickx. “Het aantal aanvragen is meer dan gehalveerd op tien jaar tijd. Het bewijst het gelijk van de Vlaamse Regering om vast te houden aan de omzendbrief-Peeters: iedereen die een Franstalig formulier wil ontvangen, zoals een aanslagbiljet, moet dat steeds opnieuw aanvragen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is