Corruptie bij Samusocial: de verantwoordelijken mogen niet vrijuit gaan

Mayeur

Nu duidelijk wordt op welke wijze de Brusselse PS-kopstukken Yvan Mayeur en Pascale Peraïta, respectievelijk de vorige en huidige voorzitter van Samusocial, zichzelf verrijkten via die daklozenorganisatie, eist de N-VA dat er ernstig orde op zaken wordt gesteld. “Het ontslag van Mayeur en Peraïta is het enige passende antwoord, maar allerminst voldoende”, zegt Johan Van den Driessche, gemeenteraadslid van de Stad Brussel en fractievoorzitter in het Brussels parlement. Zijn collega Liesbet Dhaene vraagt alvast dat de bevoegde ministers in de Brusselse regering ook een juridische procedure opstarten, om de onwettige vergoedingen van Mayeur en Peraïta naar de kas van de vzw te laten terugvloeien. “Bovendien moet worden uitgepluisd hoe het mogelijk is dat de PS jarenlang haar gang kon gaan onder het toeziend oog van de opeenvolgende bevoegde ministers van andere partijen, waaronder de CD&V en de sp.a.”

Vorige week waren er al de onthutsende en wereldvreemde uitspraken van de top van Samusocial, waarvan het bestuur vandaag een exclusief PS-clubje blijkt. Van den Driessche eiste toen reeds het ontslag van de volledige raad van bestuur, om die te vervangen door een pluralistische ploeg, én nieuwe afspraken met de subsidiërende overheden. Inmiddels blijkt de volledige raad van bestuur zijn ontslag te hebben gegeven.

Excessieve vergoedingen

Inmiddels is echter ook duidelijk geworden dat de toekenningscriteria van de excessieve bestuursvergoedingen volstrekt duister zijn, net als de wijze waarop die zelfbediening werd gefinancierd. “Het gaat hier om een vzw met een sociaal doel die voor 98 procent met overheidsgeld wordt gefinancierd en die in wezen ook een overheidstaak vervult, namelijk de opvang van daklozen”, beklemtoont Van den Driessche. “Nu blijkt dat het PS-clubje aan de top van die vzw de achterkamerpolitiek niet schuwt. De bijkomende feiten zijn ernstig en totaal onaanvaardbaar. Ze betekenen een morele opdoffer voor het werk van Samusocial en al haar medewerkers en vrijwilligers. Maar bovenal ontnemen ze zowel Mayeur als Peraïta de laatste geloofwaardigheid die hun nog restte. Dat beiden intussen ook hun ontslag hebben ingediend als respectievelijk burgemeester en OCMW-voorzitter van de Stad Brussel is voor mij dan ook de evidentie zelve. Maar daarbij mag het zeker niet blijven.”

Onrechtmatig toegekend

In principe worden bestuurders van vzw’s niet bezoldigd: vzw’s hebben geen winstgevend doel en mogen hun leden dus niet verrijken. Wordt er toch een vergoeding toegekend, dan moet die redelijk zijn. Een excessieve bestuurdersvergoeding is per definitie in strijd met dat verbod. “De beslissingen van de algemene vergadering van Samusocial, die de vergoeding vastlegt, kunnen nietig worden verklaard door een rechter”, weet Dhaene. “Als blijkt dat de bestuurders die vergoeding gewoon onderling afspraken, los van de algemene vergadering, moeten zij daarvoor rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld. Het is dan ook maar evident dat de bevoegde ministers een juridische procedure opstarten, om Mayeur en Peraïta die onwettige vergoedingen te laten terugbetalen. Het omvormen van Samusocial tot een publieke vereniging is een goede zaak, laat dat duidelijk zijn. Maar het zou een slechte zaak zijn voor de daklozen, als we daarna gewoon overgaan tot de orde van de dag”, vindt het Brussels parlementslid.

Topje van de ijsberg? 

De excessen bij Samusocial roepen ten slotte ook vragen op over het OCMW van de Stad Brussel, waar de huidige burgemeester jarenlang de plak zwaaide, net als zijn opvolgster, de huidige OCMW-voorzitter Peraïta. “Daarom eis ik een volledige audit door externe specialisten van alle financiële stromen voor de hele periode dat beiden in het OCMW actief waren”, besluit Van den Driessche.

Ook voor Kamerlid Valerie Van Peel zijn deze onverkwikkelijke affaire en de ontslagen die eruit voortvloeiden slechts het begin van het verhaal en zeker niet het einde. Zo rekent ook zij erop dat de overdreven hoge en onrechtmatig verkregen zitpenningen worden teruggestort: “Dat waren giften die bedoeld waren voor daklozen. Het is het cynisme voorbij. Het is schaamteloos. Ik hoop echt dat de PS die stal eens opkuist.” Bekijk hieronder de integrale reactie van Valerie Van Peel op het ontslag van Brussels burgemeester Yvan Mayeur.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is