In april zaten meer 730.000 werknemers in Vlaandere minstens één dag in tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis. De Vlaamse Regering nam al initiatieven om het inkomensverlies te temperen. Maar toch zijn er belangrijke groepen in onze samenleving die niet over een sterke buffer beschikken. Zij komen in financiële problemen.

Om de meest kwetsbaren tegemoet te komen neemt de Vlaamse Regering een aantal maatregelen.

Covid-19-toeslag via Groeipakket

Elk gezin dat een zekere inkomensdaling kent en een gezinsinkomen lager dan 2.213 euro heeft, krijgt een toeslag van 120 euro per kind. Met die maatregel ondersteunt de Vlaamse Regering de gezinnen met de laagste inkomens, waaronder een groot deel eenoudergezinnen.

Armoedebestrijding via lokale besturen

Een algemene subsidie wordt toegekend aan de lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel om om de uitdagingen ten gevolge van covid-19 op het vlak van lokale armoedebestrijding aan te gaan.

Consumptiebudget kwetsbare groepen

De regering trekt 15 miljoen uit voor de ondersteuning van een lokaal bestaand of nieuw vouchersysteem waarbij kwetsbare huishoudens extra bereikt kunnen worden. “Via het consumptiebudget investeren we in een vouchersysteem voor de inkomens die het meest getroffen zijn in deze corona-crisis. Inkopen doen is voor hen één van de grootste uitgaven dat ze hebben. De vouchers moeten worden gebruikt in de lokale economie, zodat ook zij de nodige zuurstof krijgen”, zegt Matthias Diependaele.

Het doel van de maatregelen is vermijden dat huishoudens in armoede terechtkomen en om wie in armoede leeft bijkomend te ondersteunen.