Corona: Vlaams Parlement past enkele fiscale aangifte- en betaaltermijnen aan

Door Wilfried Vandaele op 15 april 2020, over deze onderwerpen: Belastingen, Coronacrisis

Wilfried Vandaele dient samen met zijn collega-fractieleiders van de meerderheid in het Vlaams Parlement een voorstel in om enkele wettelijke termijnen aangaande fiscaliteit aan te passen. Concreet gaat het om uitstel van de verkeersbelasting voor bedrijven, de opcentiemen inzake roerende voorheffing bij steden en gemeenten en de erfbelasting.

Impact corona op fiscale termijnen

De coronamaatregelen hebben een grote impact, onder meer op het halen van de wettelijke termijnen aangaande de fiscaliteit. De Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) legt de aangifte- en betaaltermijnen vast, voor zowel particulieren als bedrijven en lokale overheden. De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) kan zelf een aantal termijnen aanpassen op basis van overmacht, zoals de coronacrisis. Zonder dat de VCF moet aangepast worden.

Drie belangrijke aanpassingen

Maar bepaalde termijnen kan Vlabel niet eenzijdig versoepelen, zegt Wilfried Vandaele. Om die termijnen te wijzigen diende hij samen met de andere fractieleiders van de meerderheid een voorstel, dat voorziet in drie belangrijke aanpassingen.

  • Verkeersbelasting voor bedrijven. Ten eerste uitstel van de betaling van de verkeersbelasting voor bedrijven. De normale betaaltermijn voor verkeersbelasting bedraagt twee maanden. Om opnieuw bedrijven zoveel mogelijk ademruimte te geven, wordt de betaaltermijn tijdelijk verlengd tot zes maanden.
  • Uitstel opcentiemen lokale besturen. Ten tweede krijgen de steden en gemeenten uitstel voor het doorgeven van hun opcentiemen inzake onroerende voorheffing. Voor 31 januari moesten de lokale besturen beslissen over dat tarief. Tot 20 mei kunnen ze hun tarief desgewenst nog aanpassen. Voor het doorgeven van de tarieven aan de Vlaamse Belastingdienst krijgen zij uitstel tot 31 mei (in plaats van 1 maart). Dat geeft lokale besturen de kans ook hun steentje bij te dragen om de gevolgen van de crisis op te vangen, bijvoorbeeld door hun opcentiemen te verlagen of te differentiëren.
  • Correctere bepaling erfbelasting. Ten derde zorgt het nieuwe decreet voor een accuratere en correctere bepaling van de erfbelasting. Specifiek komt er een extra moment om de waarde te bepalen van aandelen die worden geërfd voor overlijdens tussen 13 maart 2020 en 30 september 2020 en voor overlijdens vóór 13 maart 2020 waarvoor de aangiftetermijn nog niet verstreken was op 13 maart 2020, de facto dus voor 13 november.

Ingevolge de coronacrisis is de beurswaarde van aandelen behoorlijk gedaald. Erfgenamen riskeren erfbelasting te betalen op een hoger bedrag dan wat de aandelen effectief waard zijn. Dat willen de meerderheidspartijen aanpassen. In het voorstel van decreet wordt daarom tijdelijk een vierde waarderingsmoment ingevoerd: de derde maand na het overlijden. Ook bij de bankencrisis in 2008-2009 werd een dergelijke maatregel ingevoerd.

“Met deze aanpassingen passen we essentiële termijnen adequaat aan aan de huidige situatie”, besluit Wilfried Vandaele.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is