De vierde golf is begonnen. Het aantal ziekenhuisopnames in België is gestegen met 56 procent tegenover de voorgaande week. Maar in tegenstelling tot de andere Gewesten heeft de Brusselse regering eigenlijk geen opties meer om extra maatregelen te nemen. “Het feit dat de regering zich alweer wekenlang verstopt en het nalaat cijfers en informatie te delen bevestigt die perceptie van machteloosheid alleen maar”, zegt Brussels Parlementslid Gilles Verstraeten.

Vaccinatiecampagne heeft gefaald

Na maanden van getalm is de regering in augustus eindelijk op de proppen gekomen met een vaccinatieoffensief waarmee het tegen eind oktober een vaccinatiegraad van 65 procent wou bereiken. We zijn 26 oktober en vandaag zit Brussel volgens Sciensano aan 56,75 procent. “De vaccinatiecampagne in Brussel is gefaald en de invoering van het Covid Safe Ticket -dat op vele plaatsen niet wordt nageleefd- heeft zoals verwacht niet het gewenste effect. De regering heeft véél te laat ingegrepen. Een groot deel van de Brusselaars heeft beslist zich niet te laten vaccineren en hen alsnog overtuigen is een bijna onmogelijke zaak.”

Opnieuw zaken sluiten?

Nu de cijfers weer de slechte kant uitgaan, zijn extra maatregelen misschien noodzakelijk. Maar de regering erkent dat Brussel nog weinig bijkomende maatregelen kan nemen. Volgens Inge Neven van de Brusselse gezondheidsinspectie is de volgende stap in Brussel opnieuw zaken sluiten, wat het kabinet van de minister-president dan weer tegenspreekt.

Groene gezondheidsministers blijven muisstil

Gilles Verstraeten hekelt de afwezigheid van Gezondheidsministers Maron en Van den Brandt: “De laatste uitgebreide stand van zaken in het Parlement over de coronacijfers en de vaccinatiecampagne kregen we 16 september. Intussen blijft het bij Maron en Van den Brandt alweer muisstil. Het is duidelijk dat de regering totaal niet weet hoe het verder moet. Gezien de vaccinatiegraad in Brussel maar heel traag stijgt, gaan we mogelijks stuurloos een heel zware winter tegemoet.”