Contraceptie voor duiven

Door Sabine Vermeulen op 11 mei 2018, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn
Duiven in de stad

Overlast door duiven is een gekend probleem in onze steden en gemeenten. De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn suggereert in een actualisering van zijn bestaande advies contraceptief duivenvoeder als middel om de overlast te voorkomen. Vlaams Parlementslid Sabine Vermeulen verwelkomt de suggestie: “Er wordt geklaagd over duivenpoep op gebouwen en over de hoge schoonmaakkosten. Maar het is verre van evident om duiven te verjagen. De lokale besturen moeten maatregelen nemen tegen die overlast door de duivenpopulatie op een correcte manier te beperken.”

Dierenwelzijn respecteren

Het anticonceptief poeder maakt de duiven tijdelijk steriel. Momenteel bestrijden de steden en gemeenten de duivenoverlast vooral door de echte eieren te vervangen door kunsteieren in contraceptieve duiventillen. Vlaams Parlementslid Vermeulen benadrukt wel het belang van het welzijn van de duiven: “Het spreekt voor zich dat de lokale besturen hierbij de algemene dierenwelzijnsregels moeten respecteren. Het geactualiseerde advies van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn kan hiervoor als goede handleiding dienen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is