Na lang aandringen van de N-VA-Kamerfractie zal een gezamenlijke commissie Binnenlandse Zaken, Justitie en Financiën zich buigen over de aanbevelingen van de evaluatie van het Stroomplan. Dat plan werd begin 2018 gelanceerd als antwoord op de toenemende problemen van drugssmokkel via de Antwerpse haven en de criminaliteit daarrond. Het plan beoogt een maximale samenwerking tussen lokale en federale politie, gerecht, inspectiediensten en stadsbestuur en ook de douane.

Afwezigheid staat analyse in de weg

Voor een volledig beeld had ook de minister van Financiën aanwezig moeten zijn, maar hij geeft verstek. “Minister Van Petegem is verantwoordelijk voor de douane. Die speelt een belangrijke rol in de strijd tegen drugs, zoals ook aangegeven in de beleidsbrieven van minister Van Peteghem. Zijn afwezigheid staat een volledige analyse van het probleem in de weg en zorgt dat deze commissiezitting nog voor de start gaten laat vallen,” aldus De Roover.

Gebrek federale coördinatie

Het lokale bestuur van Antwerpen zet alles op alles om de drugsproblematiek in te dijken. Maar de douane speelt een niet te onderschatten rol in de strijd tegen de drugs. Ze is immers verantwoordelijk voor de controle van de binnenkomende ladingen in de haven van Antwerpen en zij bedient de verschillende scanners om verdachte containers beter te kunnen identificeren. Dat de bevoegde minister niet vertegenwoordigd zal zijn door de minister, is tekenend voor het gebrek aan federale coördinatie in dit dossier,” aldus De Roover.