Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Johan Van Overtveldt op 24 juni 2021, over deze onderwerpen: Energiebeleid, Europees beleid, Leefmilieu, Klimaat

De Europese N-VA-fractie zal de Europese klimaatwet die vandaag voorligt, niet goedkeuren. “Men gaat een engagement aan zonder de impact te kennen voor de lid- en deelstaten”, aldus Europees Parlementslid Johan Van Overtveldt. “Het is goed dat de EU een voortrekkersrol speelt voor een duurzame en …

Door Sander Loones op 23 juni 2021, over deze onderwerpen: Staatsschuld, Europese Commissie, Coronacrisis

De Europese Commissie valideert woensdag de verzamelde herstelplannen van de verschillende overheden in dit land. Een belangrijke stap die de finale en beslissende goedkeuring door de Europese Ecofin Raad in juli mogelijk maakt. “Het is goed dat de blik op economisch herstel staat”, reageert …

Door Jan Jambon op 23 juni 2021, over deze onderwerpen: Europees beleid, Leefmilieu

Vlaams minister-president Jan Jambon sprak in De Ochtend op Radio 1 over de PFOS-kwestie in Zwijndrecht. Jambon benadrukte dat de Vlaamse Regering is al lang met de zaak bezig is. “Al voor de heisa in het Vlaams Parlement hebben we iemand aangesteld om voor Zwijndrecht te kijken hoe we dat moesten …

Door Zuhal Demir op 23 juni 2021, over deze onderwerpen: Leefmilieu

De vastberaden missie van Groen om anderen altijd met de vinger te wijzen gaat in overdrive. De vinger wordt zover gestrekt dat gelukkig ook de ballon doorprikt wordt. Via tientallen sociale media campagnes start Groen een kruistocht van paniekzaaierij om gans Vlaanderen ongerust te maken. Opeens is …

Door Frieda Gijbels op 23 juni 2021, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg

Kamerlid Frieda Gijbels, zelf tandarts, heeft een plan voor mondzorg opgesteld, waarin ze inzet op besparen op uitgebreide zorg door preventie en vroeg tijdig ingrijpen. “Er moet echt een totaalaanpak komen, waarbij het hele systeem rond de mondzorg wordt herdacht.” Een gezonde mond maakt …

Door Joy Donné, Katrien Houtmeyers op 22 juni 2021, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën, Gezinsbijslagen

Jongeren die studentenwerk doen, blijven maar ten laste van hun ouders als ze onder een bepaalde drempel van netto bestaansmiddelen blijven. Kamerleden Joy Donné en Katrien Houtmeyers dienen een wetsvoorstel in om de regelgeving te vereenvoudigen. “Concreet willen wij de grens op de inkomsten uit …