Een op drie studenten die beginnen aan hoger onderwijs, maakt een keuze die resulteert in minstens één jaar studievertraging. Dat gaat vaak gepaard met frustraties, verdriet en een aangetast zelfvertrouwen. Betere oriëntering bij aanvang van het hoger onderwijs kan geld besparen en ellende vermijden. Scholieren van het laatste jaar secundair onderwijs kunnen sinds 2016 de Columbusproef invullen: een uitgebreide reeks testen die helpen om de verschillende mogelijkheden in het hoger onderwijs te verkennen. Er is nu lering getrokken uit de afgelopen jaren, waardoor de Columbusproef grondig hervormd, verbreed en verbeterd kon worden.

Columbusproef 2.0 biedt ook overzicht van werkpunten voor elke scholier

De Columbusproef 2.0 geeft scholieren nu voor het eerst een genuanceerde inschatting van hun persoonlijke slaagkansen in het hoger onderwijs aan het hand van een doorstroomprofiel. Daarnaast krijgen ze een individueel overzicht van hun sterke kanten en hun werkpunten. Ze kunnen hun slaagkansen verder verhogen door in te zetten op die werkpunten. Andere prognoses van slaagkansen zijn gebaseerd op de vooropleiding die jongeren gekregen hebben in het secundair onderwijs, de schoolresultaten die ze tot dan toe gehaald hebben of zelfs het diploma van hun ouders, maar de Columbusproef kijkt enkel naar capaciteiten en motivatie. Op basis van hun persoonlijke resultaten, krijgen studiekiezers te zien hoeveel studiepunten studenten met soortgelijke scores op de Columbusproef konden verzilveren in hun eerste jaar.

“We zorgen ervoor dat jongeren weten waar ze aan beginnen”, zegt minister Weyts. “Tegelijkertijd geven we individuele tips: waar kunnen scholieren aan werken om hun slaagkansen in hun droomrichting te verbeteren? De Columbusproef zegt niet dat je een richting niet mag doen, maar geeft wel een realistisch beeld van wat je kan verwachten.”

Zicht op vorderingen tijdens keuzeproces

De nieuwe versie van de Columbusproef is ook op andere punten verbreed en verder verbeterd. Zo gaat het onderzoek vanaf nu ook na hoe feedback voor studiekiezers die geïnteresseerd zijn in graduaatsopleidingen – die recent ingekanteld werden in het hoger onderwijs - geïntegreerd kan worden in de proef. Bij de vragenlijst rond het studiekeuzeproces, die de leerlingen meermaals kunnen invullen, worden hun resultaten nu ook doorheen de tijd vergeleken: ze krijgen dan feedback die hun meest recente resultaat vergelijkt met hun eerdere resultaat, zodat ze echt zicht krijgen op de vorderingen die ze hebben gemaakt in hun keuzeproces.