Brute staatsmacht is heilloos

Door N-VA op 29 oktober 2017, over deze onderwerpen: Regio's in Europa

De N-VA kijkt met bezorgdheid naar de ontwikkelingen in Catalonië. Het opheffen van de Catalaanse autonomie en de bedreiging met vervolging voor haar politieke leiders creëert een onhoudbare situatie.

De afgelopen weken werden de politieke grondrechten van de Catalanen met de voeten getreden. Het politiegeweld op de dag van het referendum, het arresteren van politieke leiders, een democratisch verkozen regering afzetten, dreigingen met vervolging en gevangenneming, .... zoiets is onaanvaardbaar.

Daarbovenop neemt de Spaanse premier Rajoy nu de macht over in Catalonië en dat terwijl de Partido Popular van Mr. Rajoy in 2015 slechts 8,5 procent van de stemmen in Catalonië behaalde. De democratische legitimiteit van diens machtsgreep is haast onbestaande in Catalonië.

Dit zal niet voor pacificatie, maar voor een verdere escalatie van het conflict tussen Spanje en Catalonië zorgen. Net zoals dat in het verleden het geval was, want de huidige situatie is een rechtstreeks gevolg van het terugschroeven van de Catalaanse autonomie door het Spaanse Grondwettelijk Hof in 2010. Minder autonomie voor Catalonië leidt niet tot meer Spanje, integendeel.

De situatie zal pas kunnen de-escaleren wanneer een politieke dialoog op gang komt, tussen gelijkwaardige partners. Het is de taak van de internationale – en bij uitstek van de Europese – gemeenschap om die dialoog mee op gang te brengen, zodat Spanje en Catalonië een regeling kunnen uitwerken die stand houdt. 

Het is ook de taak van ons allen om toe te zien dat de gebeurtenissen niet uitmonden in geweld. De weg van de brute staatsmacht is heilloos.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is