Voor de uitbetaling van de huurtoelagen wordt er beroep gedaan op twee verschillende administraties: de Gewestelijk Huisvestingsmaatschappij (BGHM) en de administratie Brussel Huisvesting. Deze diensten werken echter niet samen. Meer nog, ze werken elkaar en het beleid structureel tegen, waardoor staatssecretaris Hamou noodgedwongen de consultant Deloitte heeft ingeschakeld. Vanden Borre gaat verder: “Ik heb daarom een vraag tot openbaarheid van bestuursdocumenten ingediend bij het kabinet. Ik wil onder andere duidelijkheid over de 700.000 euro die consultancybureau Deloitte ontvangt om de uitbetaling van de huurtoelagen op poten te zetten. De staatssecretaris weigert echter tot op heden om mee te werken en de documenten te verschaffen.” 

Ernstig disfunctioneren

“Er lijkt sprake te zijn van een ernstig disfunctioneren bij de dienst Brussel Huisvesting. Een interne audit, zoals de staatssecretaris voorstelt, volstaat echter niet om hierover opheldering te verkrijgen. De kandidaat-huurders voor een sociale woning hebben recht op absolute transparantie. Precies om die reden wil de N-VA door een onderzoekscommissie een diepgaand onderzoek laten voeren naar het beheer en het management binnen de administratie Brussel Huisvesting, en meer bepaald de rol van de directie hierin. Op die manier kan de onderzoekscommissie ook aanbevelingen formuleren om de vastgestelde disfuncties op te lossen. Maar de meerderheid houdt dit potje blijkbaar liever gedekt”, besluit Vanden Borre.