“Ik erken dat het voor een verstedelijkt gebied niet eenvoudig is om hernieuwbare energie te produceren”, stelt Cieltje Van Achter, “maar vind het onbegrijpelijk dat de Brusselse regering die realiteit naast zich neerlegt louter om haar zogezegde groene imago veilig te stellen. Deze schijnvertoning wordt nu doorprikt.”

Brussel zal miljoenen aan energiestatistieken moeten uitgeven om geldboetes te ontlopen

Volgens Van Achter is er bij de Brusselse regering een ware ambitiewedloop gaande. “Waarbij the sky the limit is. Maar diezelfde regering gaat er wel al van uit dat haar ambities totaal onhaalbaar zijn en dat Brussel dus miljoenen euro’s aan andere landen zal moeten betalen om Europese geldboetes te ontlopen. Ook voor de 2030-doelstelling voorziet bevoegd minister Alain Maron nu al dat er voor twee derde van de totale doelstelling opnieuw energiestatistieken in het buitenland moeten worden aangekocht. Maar wat wint het klimaat hierbij? En hoeveel gaat dit de belastingbetaler op termijn kosten?”

Pleidooi voor een energie- en klimaatbeleid dat ambitieus én realistisch is

Cieltje Van Achter roept de paars-groene Brusselse regering met aandrang op om geen onrealistische doelstellingen voorop te stellen die de factuur voor de Brusselaar doen oplopen. “Zeker wanneer al op voorhand vaststaat dat de doelstelling niet behaald kan worden. Ik pleit dan ook voor een ambitieus maar realistisch energie- en klimaatbeleid, waarbij de vooropgestelde doelstellingen niet uit de lucht gegrepen zijn maar ook daadwerkelijk kunnen behaald worden aan de hand van concrete en onderbouwde maatregelen. Het wordt trouwens tijd dat minister Maron naar voren komt met die maatregelen, bijvoorbeeld wat de renovatiestrategie betreft, want met zijn huidige plannen overtuigt hij in de verste verte niet.”