Brussels regeerakkoord is oude wijn in oude zakken

Door Cieltje Van Achter op 18 juli 2019, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel, Onderwijs in Brussel
Cieltje Van Achter

De nieuwe Brusselse coalitie heeft een regeerakkoord. Fractievoorzitter Cieltje Van Achter is zwaar teleurgesteld: “Het is geen nieuwe wijn in oude zakken, maar oude wijn in oude zakken. Durf en daadkracht zijn ver te zoeken.”

De kiezer stemde op 26 mei – zeker aan Vlaamse kant – voor daadkracht en verandering. Maar daarvan is in het regeerakkoord niets terug te vinden: het is allemaal meer van hetzelfde. “De Brusselaar die gehoopt had dat Ecolo-Groen de stad in beweging zou krijgen, wordt vandaag bedrogen. Het enige groene aan dit akkoord is de recyclage van oude ideeën. Na bijna drie decennia aan de macht is het weer de PS die zijn slag thuishaalt. De zogezegde liberale accenten vinden we amper terug. De postjes waren duidelijk belangrijker”, aldus Cieltje Van Achter.

Het regeerakkoord schiet op belangrijke punten tekort:

  • Een stadsgewest met één duidelijke visie op de grootstedelijke problemen zal niet voor deze legislatuur zijn. Gemeenten en gewest blijven voor alle belangrijke beleidsdomeinen beide bevoegd. De gemeenten worden zelfs versterkt.
  • Verhoogde veiligheid is duidelijk geen bekommernis van deze regering. Wéér geen fusie van de politiezones, zelfs geen doorgedreven samenwerking.
  • De armoede in Brussel stijgt nog altijd. Dat men geen enkele ambitie toont om het over een andere boeg te gooien, is onbegrijpelijk.
  • Brussel blijft de opvang van transmigranten faciliteren. De Brusselse regering zal de rekening van haar onverantwoordelijk opengrenzenbeleid gewoon doorschuiven naar de federale.

In dit regeerakkoord had veel meer moeten zitten. Met Cieltje Van Achter, Mathias Vanden Borre en Gilles Verstraeten zal de N-VA het beleid de komende vijf jaar constructief maar zeer kritisch volgen. “De Brusselaar, welke taal hij of zij ook spreekt, verdient beter. Veel beter”, besluit Van Achter.

Brussels regeerakkoord is oude wijn in oude zakken

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is