Brussel heeft nood aan Verandering

Persconferentie Brussel | 11 april 2019

“De vooruitgang voor Brussel zal van de N-VA komen, of ze zal niet komen.” Brussels lijsttrekker Cieltje Van Achter stelde samen met kopstukken Karl Vanlouwe, Assita Kanko en Elias Kartout het N-VA-verkiezingsprogramma voor Brussel voor. “Vooruitgang in Brussel betekent een trendbreuk met het verleden. Een einde aan de versnippering, een kordate aanpak en een leefbare hoofdstad. Deze vooruitgang zal niet komen van de partijen die onafgebroken aan de macht zijn. Brussel heeft durf en daadkracht nodig.”

Eén stadsgewest, één beleid

De Brusselse N-VA heeft een tienpuntenprogramma klaar voor onze hoofdstad. Het belangrijkste daarvan is de fusering van de 19 Brusselse gemeenten tot één stadsgewest dat één beleid voert voor alle Brusselaars. “De N-VA is ervan overtuigd dat de Brusselaar naar vooruitgang snakt. Dat heel wat Brusselaars een trendbreuk willen, de stad willen in beweging krijgen, dat problemen mogen benoemd worden en kordate antwoorden vereist zijn. Dat is voor ons de inzet van deze verkiezingen”, meent Cieltje Van Achter.

De Vlaamse aanpak werkt

Karl Vanlouwe, Brussels lijsttrekker voor het Vlaams Parlement, prees de Vlaamse aanpak in Brussel. Hij verwees naar het Nederlandstalig onderwijs: “Het Nederlandstalig onderwijs is een echt kwaliteitslabel geworden, dat erkent elke Brusselaar. Maar ook op vlak van cultuur, welzijn en integratie van nieuwkomers mogen de Vlaamse inspanningen gezien worden. De Vlaamse aanpak werkt. Laat ons die goede Vlaamse recepten nu ook in onze hoofdstad gebruiken.”

Efficiënter en veiliger

Elias Kartout, lijsttrekker voor de Kamer, benadrukte het belang van een goed en efficiënt veiligheidsbeleid voor Brussel. “De zes politiezones in Brussel tellen 5.200 politiemensen die zich dag en nacht voor onze veiligheid inzetten. Maar de complexe organisatie van de 6 politiezones staat een snel en krachtdadig optreden bij onverwachte gebeurtenissen in de weg. De fusie van de politiezones zou de politie zoveel efficiënter maken met behoud van een sterke lokale wijkwerking”, oordeelt Elias Kartout.

Brusselse troeven om te schitteren

Ook op de Europese lijst van de N-VA krijgt een Brusselaar een prominente plaats. Assita Kanko, tweede op de Europese lijst, brak een lans voor de meerwaarde die Europa biedt voor de Brusselaars. “Brussel is als een eerste date. Spannend en sexy. Maar al snel: ingewikkeld, vergeet die tweede date maar. Zo gaat het ook bij bedrijven die Londen omwille van de Brexit verlaten. Heel weinig ondernemingen kiezen voor Brussel. Dat is jammer, want Brussel heeft veel troeven en zou kunnen schitteren in de wereld. We pakken het Brusselse wanbeleid aan en voeren een actief beleid om nieuwe instellingen, buitenlandse ondernemingen en talenten aan te trekken”, zegt Assita Kanko ambitieus.

Kwestie van willen en durven

De N-VA wil voor Brussel een trendbreuk met het verleden en kiest daarom voor verandering om te kunnen vooruitgaan. “Vooruitgang in Brussel is mogelijk. Dat is geen kwestie van kunnen, maar van willen en durven”, besluit lijsttrekker Cieltje Van Achter.

Download onze brochure over Brussel (pdf, 6.33 MB)
Of download het verkiezingsprogramma voor Brussel (pdf, 3.93 MB)

Voor Verandering. Voor Vooruitgang. Voor Brussel.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is