Dit weekend vindt de tweede ronde van de Turkse presidents- en parlementsverkiezingen plaats. Turken in België kunnen ook hun stem uitbrengen. “Het staat iedereen met een Turks paspoort natuurlijk vrij om zijn stem in België uit te brengen voor de verkiezingen in Turkije, maar we kunnen al een hele tijd niet rond de vaststelling heen dat de staatsinmenging van de Turkse overheid, zeker via bepaalde moskeeën, een wezenlijke dreiging vormt die niet alleen segregatie in de hand werkt, maar vooral ook leidt tot een zeer aanklampend propagandabeleid ten gunste van de zittende president”, waarschuwt Vanden Borre, die daarover de minister-president ondervroeg.

Waarom anders in Brussel?

In Brussel zijn er vier moskeeën verbonden aan Diyanet, het Turkse ministerie van Godsdienstzaken, waarvan er drie erkend zijn door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die erkenning gaat gepaard met een financiële ondersteuning. Volgens Vervoort moeten we een onderscheid maken tussen Diyanet in Turkije en Diyanet in België en is het openlijke gebruik van problematische boodschappen die door Diyanet in Turkije worden verspreid, beperkt. “Maar de Vlaamse Informatie- en Screeningsdienst (ISD) beoordeelde dat Diyanet in België structureel onder controle van Diyanet in Turkije staat. De sterke controle die vanuit Turkije wordt uitgeoefend op de moskeeverenigingen doet een afbreuk aan de onafhankelijke werking van moskeeverenigingen. Het onderzoek van de ISD heeft geleid tot negen waarschuwingen en drie schorsingen. Waarom zou dat in Brussel anders zijn? Vervoort rust onterecht op zijn lauweren”, aldus Vanden Borre.

Geen screeningdienst in Brussel

Daarom heeft Brussel ook nood aan een dergelijke informatie- en screeningsdienst zoals in Vlaanderen. “Helaas werd mijn voorstel om zo’n dienst op te richten in Brussel weggestemd tijdens de hervorming van de financiering van de geloofsgemeenschappen in 2021. Nochtans zou Brussel op die manier dergelijke onderzoeken zoals in Vlaanderen kunnen doen en doelgerichte acties ondernemen om buitenlandse inmenging tegen te gaan”, besluit Vanden Borre.