Boostersessies, studieplekken en evaluatiemomenten in aanloop naar de examens in het hoger onderwijs

Door Ben Weyts op 5 mei 2021, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Coronacrisis
student hoger onderwijs

De hogescholen en universiteiten mogen bovenop hun huidige contactonderwijs boostersessies, rustige studieplekken en evaluatiemomenten organiseren. De examens kunnen doorgaan zoals in juni en augustus vorig jaar en januari dit jaar. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts na overleg met de Vlaamse Interuniversitaire Raad, de Vlaamse Hogescholenraad en de Vlaamse Vereniging van Studenten.

Er is op dit moment gedeeltelijk contactonderwijs mogelijk binnen het hoger onderwijs. De hogescholen en universiteiten streven ernaar om hun studenten twee halve dagen of één dag onderwijs op campus per week, of een equivalent daarvan, te verzekeren. Zulks vanzelfsprekend indien de praktische omstandigheden het toelaten. Tot nu toe was de campuscapaciteit opgetrokken tot een (theoretisch) maximum van 20 procent.  Het gedeeltelijk contactonderwijs is een aanbod, maar geen verplichting: studenten kunnen er desgevallend nog altijd voor kiezen om hoorcolleges die georganiseerd worden op de campus vanop afstand te volgen. Er gelden op campus strenge veiligheidsmaatregelen inzake mondmaskers, afstandsperimeter…

Studenten optimaal voorbereiden op examens

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, de Vlaamse Interuniversitaire Raad, de Vlaamse Hogescholenraad en de Vlaamse Vereniging van Studenten willen nu dat studenten zich optimaal kunnen voorbereiden op de komende examens. Daarom mogen de hogescholen en universiteiten bovenop het contactonderwijs dat ze nu al geven ook nog boostersessies, rustige studieplekken en evaluatiemomenten organiseren.

Pragmatisch omspringen met bestaande beperking

Boostersessies zijn digitale of fysieke samenkomsten, waar studenten klaargestoomd worden voor de examens en waar ze al hun vragen kunnen stellen. Rustige studieplekken zijn er voor de studenten die elders geen geschikte plek hebben om te blokken. Evaluatiemomenten in functie van bijvoorbeeld bachelor- of masterproeven geven noodzakelijke feedback aan de studenten. Met nog twee lesweken te gaan voor de blok- en examenperiode komt er dus geen nieuw schakelmoment, maar de instellingen mogen wel pragmatisch omspringen met de bestaande beperking tot 20 procent van de capaciteit. De examens kunnen worden georganiseerd zoals ook in juni en augustus vorig jaar en in januari van dit jaar.

“We willen in de laatste rechte lijn van het academiejaar zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de noden van de studenten. Zij vragen niet dat alles nu weer omgegooid wordt voor de laatste twee lesweken, wel dat zij extra kansen krijgen om hun examens goed voor te bereiden en af te leggen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

200.000 zelftesten per week

Als extra maatregel tegen de verdere verspreiding van het coronavirus voorziet de Vlaamse Overheid exclusief voor het niet-leerplichtonderwijs (hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs) binnenkort 200.000 zelftesten per week. Dit maakt dat al het onderwijspersoneel tweemaal per week zichzelf eenvoudig en kosteloos kan testen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is