Minister Demir zei het al meermaals: Vlaanderen is maar een zakdoek groot, de verschillende activiteiten, ook op het platteland, met elkaar verzoenen is niet evident en leidt regelmatig tot spanningen. Die zorgen er op hun beurt voor dat realisaties op het terrein, bijvoorbeeld in de strijd tegen droogte of voor meer biodiversiteit, niet of met veel vertraging tot stand komen. “Nochtans kunnen we op het terrein voor veel win-winsituaties zorgen. Op tal van plaatsen wordt al mooi samengewerkt. Als je dan uitzoekt waarom het elders niet en daar wel gebeurt, is dat vaak omdat landbouwers en natuurbeschermers er al lang op een open en eerlijke manier met elkaar praten. Net daarom loont het de moeite om te investeren in wederzijds begrip en betere samenwerking”, zegt minister Demir.

ABS en Natuurpunt werken aan beter wederzijds begrip

Het zijn ABS en Natuurpunt die de handen in elkaar slaan om samen te werken aan het elkaar beter begrijpen en terugdringen van de polarisatie tussen de landbouw- en natuursector. De organisaties willen met een gezamenlijk projectteam bij de achterban inzichten verwerven over wat de drijfveren zijn voor botsingen en onbegrip tussen landbouwers en natuurbeschermers. Er worden dus antwoorden gezocht om polarisatie aan te pakken en nieuwe partnerschappen te verkennen, die ook op terrein tot vernieuwende resultaten kunnen leiden.

Onderdompelen in elkaars denkwereld

Binnen het project “Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer” worden verschillende initiatieven genomen om elkaar en elkaars beroep en doelstellingen beter te leren kennen. Zo worden twee bootcamps ‘landbouwers en natuurbeschermers’ georganiseerd. ABS en Natuurpunt werven deelnemers om zich 24 uur lang en onder begeleiding van een moderator op een inspirerende locatie onder te dompelen in elkaars visie en denkwereld.

Landbouwers en natuurbeschermers ruilen job

Jobruilen zijn op zich een veelgebruikt concept, maar werden nog nooit georganiseerd tussen landbouwers en natuurbeschermers. Aan de hand van een gezamenlijke oproep geven we landbouwers en natuurbeschermers de kans om een dag lang in elkaars schoenen te staan en mee te draaien in de dagelijkse activiteit. Op die manier kunnen ze proeven van respectievelijk de boerenstiel of natuurbescherming. Daarnaast wordt diepgaande interactie en debat beoogd via inhoudelijke thema-excursies en speeddates.

Boerenlandgames brengen doelgroepen bij elkaar

Verder wordt met ‘Boerenlandgames’ ook gepoogd om beide doelgroepen op een ontspannende manier bij elkaar te brengen. Naar het idee van ‘spel zonder grenzen’ wordt een buitenparcours opgesteld voor gemengde teams van boeren en natuurbeschermers waarbij ook familie en kennissen worden uitgenodigd om opdrachten uit te voeren die gerelateerd zijn aan beide sectoren.

Zoeken naar gezamenlijke terreinrealisaties

De samenwerking tussen ABS en Natuurpunt heeft uiteraard ook tot doel om op terrein tot ambitieuze resultaten te leiden. Daarom gaat het gezamenlijk projectteam bij landbouwers en lokale afdelingen van Natuurpunt werven ‘boerennatuur’ opstarten om concrete terreinacties in de steigers zetten in functie van biodiversiteits- en landschapsherstel en bodem- en waterbeheer. Daarbij kunnen naast het op korte termijn opdoen van ervaring met bestaande beleidsinstrumenten ook nieuwe verfrissende pistes bewandeld worden met perspectief op langere termijn.

Impactbarometer en beleidsaanbevelingen

Zal het wederzijds begrip tussen de deelnemers aan de verschillende initiatieven effectief verbeteren? Dat wordt gemeten door telkens, voorafgaand en na elke actie, de deelnemers te bevragen en de resultaten zichtbaar te maken op een impactbarometer. Dat moet jaarlijks leiden tot  beleidsrelevante conclusies en aanbevelingen.

Ook de achterban en het brede publiek krijgt een inkijk in “Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer”. ABS en Natuurpunt zullen samen communiceren op sociale media en brengen videoportretten en podcasts uit over hun activiteiten en terreinrealisaties.