Biodiversiteit in Europa sterker bedreigd dan eerder aangenomen

Door Mark Demesmaeker op 20 april 2015, over deze onderwerpen: Europese Commissie, Leefmilieu, Bijen, Voedselveiligheid
Biodiversiteit in Europa sterker bedreigd dan eerder aangenomen

Neonicotinoïden werden tot nu toe vooral in verband gebracht met hun schadelijke invloed op honingbijen. Een nieuw rapport, besteld door de Europese Commissie, toont echter aan dat die populaire pesticiden ook erg schadelijk zijn voor andere bestuivers, zoals hommels, vlinders en motten, en voor vogels. “Dit draait niet enkel om de toekomst van de bijen, maar om de hele biodiversiteit”, waarschuwt N-VA-Europarlementslid Mark Demesmaeker.

Eind 2013 steunde de N-VA reeds een beperkt Europees verbod voor vier van de negen bestaande neonicotinoïden. Uit een nieuw rapport van de European Academies Science Advisory Council (EASAC) blijkt nu dat de negatieve effecten van die pesticiden verder reiken dan eerder aangenomen. "De studie toont vooral aan dat de focus van het politieke debat ruimer moet”, zegt Demesmaeker. “Het preventief gebruik van neonicotinoiden strookt niet met de Europese basisprincipes van duurzame landbouw en geïntegreerde gewasbescherming."

Verbod handhaven én uitbreiden

Demesmaeker roept de bevoegde ministers in zowel de Vlaamse als de federale regering op om eveneens actie te ondernemen, in navolging van onze noorderburen. Zelf zal hij Europees Commissaris Andriukaitis, bevoegd voor Gezondheid en Voedselveiligheid, vragen om het tijdelijk verbod op vier neonicotinoïden te handhaven en waar mogelijk uit te breiden.

"In de EU vertegenwoordigen bestuivers, zoals bijen en andere insecten, in de ecosysteemdiensten een geschatte waarde van 14,6 miljard euro. Hopelijk helpen economische argumenten om de ernst van de bedreiging te doen inzien”, besluit Demesmaeker.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is