Sinds begin deze legislatuur is minister Matthias Diependaele bezig met het opzetten van een subsidiedatabank die voor iedereen toegankelijk zal zijn. “Het was absoluut nodig om de transparantie rond subsidies te vergroten. Een publiek raadpleegbare databank leek ons daarbij alvast een geschikt instrument. De databank zal alle Vlaamse subsidies verzamelen, zodat we niet alleen een helder overzicht krijgen, maar waardoor ook mogelijk dubbele subsidiëring bijvoorbeeld zichtbaar zal worden. Indien we misbruiken vaststellen, gaan we dan ook zeker ingrijpen.”

Subsidiedatabank raadpleegbaar tegen de zomer

Het project werd opgestart in het begin van deze legislatuur, en was technisch allesbehalve simpel om zo snel te verwezenlijken. Minister Diependaele: “Nu de definitieve goedkeuring is gebeurd en het raamwerk van de databank technisch klaar is, kunnen vanaf 1 januari 2022 historische en toekomstige data worden ingeladen door de verschillende departementen. Tegen de zomer zal het instrument klaar en raadpleegbaar zijn.”