Die onderwijspersoneelsleden met een precair statuut worden betaald met de eigen werkingsmiddelen van een school. Hun loon is bescheiden en hun salarisschalen zijn bijna een halve eeuw oud: onder meer poetspersoneel en busbegeleiders staan al sinds 1974 geboekstaafd als ‘ongeschoold’, waardoor ze nooit uitzicht hebben op een degelijke loonsverhoging. Velen van hen vallen tijdens schoolvakanties terug op een zogenaamde ‘bestaanszekerheidsvergoeding’ van 5 euro per dag.

Loonsverhoging

Er komt een loonsverhoging en de bestaanszekerheidsvergoeding voor onder meer poetspersoneel en busbegeleiders in de zomervakanties verdubbelt naar 10 euro per dag. De eindejaarsvergoeding wordt opgetrokken: voor personeelsleden in het gemeenschapsonderwijs zal dit nu bijvoorbeeld oplopen naar 80 procent van hun maandloon. Alle betrokken personeelsleden ontvangen nu voor het eerst de Pluspas, die ook veel ambtenaren ontvangen om kortingen te verkrijgen. De huidige salarisschalen zullen tegen september 2022 gemoderniseerd worden, zodat personeelsleden uitzicht kunnen krijgen op loonsverhogingen. 

Erkentelijkheid

“Het gaat om mensen die waardevol werk doen en die we meer naar waarde moeten schatten”, zegt Weyts. “Bijvoorbeeld het poetspersoneel heeft sinds de uitbraak van de coronacrisis een extra belangrijkere rol gespeeld. We hebben in de CAO geen loonsverhoging opgenomen voor de leerkrachten, maar we vonden het belangrijk om dat wel te doen voor de meest precaire statuten. Dit is ook een blijk van erkentelijkheid”.