Betalingsuitstel voor bijzondere sociale leningen

Door Matthias Diependaele op 6 april 2020, over deze onderwerpen: Sociale woningen, Coronacrisis

Op voorstel van Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen, keurt de Vlaamse Regering het betalingsuitstel voor de bijzondere sociale leningen goed. “In navolging van de banken kunnen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en het Vlaams Woningfonds (VWF) een betalingsuitstel van maximum zes maanden toestaan aan ontleners die hun inkomen zien dalen door de coronapandemie”, vertelt minister Diependaele.

Een kredietnemer kan bij zijn reguliere kredietverstrekker betalingsuitstel aanvragen, maar zal moeten aantonen dat zijn inkomsten zijn gedaald omwille van de impact van de coronavirusmaatregelen.

Gelijkaardige regeling

Matthias Diependaele: “We voorzien een gelijkaardige regeling voor de sociale ontleners die een bijzondere sociale lening hebben afgesloten bij de VMSW of bij het VWF.” Net zoals bij de reguliere kredietverstrekkers, zal een sociale ontlener moeten aantonen dat zijn inkomsten daalden door de coronacrisis. VMSW en VWF beslissen dan om het betalingsuitstel toe te staan.

Betalingsuitstel

Het betalingsuitstel kan maximum zes maanden bedragen en heeft betrekking op de kapitaalaflossingen en interesten tot ten laatste de vervaldag van oktober 2020. Na de periode van het betalingsuitstel wordt de looptijd van de lening met de periode van het toegekende betalingsuitstel verlengd. “Een ontlener die een betalingsachterstand heeft opgelopen voor de start van de coronavirusmaatregelen, komt ook in aanmerking voor het betalingsuitstel. De nalatigheidsintresten op deze achterstand zijn gedurende de periode van betalingsuitstel niet verschuldigd. De overige nalatigheidsintresten uiteraard wel”, aldus Diependaele.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is