Betaald educatief verlof: kwart meer misbruiken

Door Jan Hofkens op 23 december 2015, over deze onderwerpen: Economie, Werken
Betaald educatief verlof: kwart meer misbruiken

Het aantal werknemers dat misbruik maakt van het stelsel van betaald educatief verlof (BEV) is op amper twee jaar tijd met 25 procent toegenomen, berekende Vlaams Parlementslid Jan Hofkens op basis van cijfers van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. “Het gaat hier om werknemers die voor meer dan één tiende van de werkelijk gegeven lesuren ongewettigd afwezig zijn, terwijl zij ook afwezig zijn op het werk mét behoud van loon. Dat misbruik is absoluut onaanvaardbaar”, vindt Hofkens, die pleit voor een hervorming van het stelsel.

Het betaald educatief verlof is een stelsel van individueel opleidingsverlof. Het geeft werknemers uit de privésector het recht om erkende opleidingen te volgen en op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. Zo krijgen zij de mogelijkheid om hun opleiding af te maken, zich professioneel te heroriënteren, bijkomende competenties te verwerven en zich om te scholen.

Sinds het schooljaar 2011-2012 steeg het aantal cursisten dat te frequent ongewettigd afwezig is tot ruim vijf procent van het totale aantal. Omgerekend gaat het om een bedrag van 3,5 miljoen euro dat zo terechtkomt bij mensen die het stelsel misbruiken. Zij worden nu gedurende zes maanden geschorst en verliezen voor die periode hun recht op betaald educatief verlof. “Maar dat lost het probleem niet op”, stelt Hofkens, die erop wijst dat het BEV-budget de laatste jaren de pan uit swingt.

Focus op arbeidsmarktrelevantie

Het Vlaams regeerakkoord voorziet alvast in een hervorming van het betaald educatief verlof. En ook de sociale partners maakten eerder al de belofte om te komen tot een geïntegreerd opleidings- en vormingspact. “Met die voornemens in het achterhoofd moet het hele stelsel herbekeken worden. Daarbij moeten we focussen op arbeidsmarktrelevante opleidingen en misbruiken beter opsporen en ook sanctioneren”, besluit Hofkens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is