Kleuterklas als taalbad

Vandaag trapt minister Weyts een scholenronde af in een kleuterschool in de Vlaamse Rand. De komende jaren wil de minister meer handen in de klas in het kleuteronderwijs. Daarnaast wil hij meer aandacht voor het Nederlands. “De kleuterklassen moeten een taalbad zijn”, zegt Ben Weyts. Hij wil kleuters testen op hun Nederlandse taalvaardigheid voor ze de overstap maken naar het lager onderwijs. “Ik wil met een geüniformiseerde test voor heel Vlaanderen een taalscreening organiseren op het niveau van een vijf-à-zesjarige, zodat we vroeger kunnen ingrijpen”, aldus minister Weyts.

Taalachterstand wordt kennisachterstand

Voor kleuters met een taalachterstand stelt de minister voor om ze een taalbadjaar of taalbadklassen te laten volgen. Dat is in het belang van het kind zelf, argumenteert Ben Weyts. “Iedereen spreekt altijd over gelijke kansen. Een kleuter die onvoldoende Nederlands kent, heeft geen gelijke kansen. Je kan er niet voor zorgen dat zo’n kind in het eerste leerjaar start met een taalachterstand, want dan wordt zijn kennisachterstand alsmaar groter.”

Beluister Ben Weyts in De Ochtend over taaltests voor kleuters, maar ook over de federale regeringsvorming.