M-Decreet

De Vlaamse Regering start de procedure voor de afschaffing van het M-decreet en de opmaak van een nieuw begeleidingsdecreet. Dat nieuwe decreet zal in 2021 in werking treden. Vlaanderen houdt absoluut vast aan inclusie in het onderwijs, maar kiest voor een pragmatische en realistische aanpak. Leerlingen die vandaag al recht hebben op ondersteuning behouden die. Ook de functie van ondersteuner blijft bestaan.

Vertrouwen in schoolbesturen en leerkrachten

De beslissing om een leerling met een beperking toe te laten komt nadrukkelijk bij de scholen te liggen. “Jammer genoeg kan niet elk kind met elke beperking op elk moment terecht in elke klas”, zegt Weyts. “We hebben vertrouwen in de schoolbesturen en de leerkrachten. Zij zullen altijd proberen om kinderen met extra zorgnoden op te nemen. Maar zij zijn ook het beste geplaatst om in te schatten wanneer dat helaas niet haalbaar is. Gewoon onderwijs indien mogelijk, buitengewoon onderwijs indien nodig”, zegt de minister.

Inschrijvingsdecreet

De inwerkingtreding van het inschrijvingsdecreet van mei 2019 wordt uitgesteld. In de praktijk is het nieuwe inschrijvingsdecreet technisch nog niet uitvoerbaar en hebben de scholen onvoldoende tijd om zich voor te bereiden. “Ik wil vermijden dat er onrust ontstaat in ons onderwijs”, zegt Weyts. “Daarom nemen we nu meteen een duidelijke beslissing die ook de rechtszekerheid garandeert voor scholen, lokale besturen en natuurlijk de ouders”.

Oude regels van kracht

De oude regels blijven dus van kracht voor de inschrijvingen van volgend schooljaar. Dat betekent dat scholen niet verplicht zijn om te werken met een aanmeldingssysteem. Doen ze dat wel, dan geldt de zogenaamde dubbele contingentering nog een laatste schooljaar. De scholen krijgen tot 15 december de tijd om te beslissen over al dan niet aanmelden.

Vanaf 2021 wordt de dubbele contingentering afgeschaft voor zowel secundair als basisonderwijs.