Leerplicht op vijf jaar

Vanaf volgend schooljaar verlaagt de leerplichtleeftijd van zes naar vijf jaar. Kleuters moeten minstens 275 halve dagen aanwezig zijn in een erkende kleuterschool. Niet elke afwezigheid moet dus geregistreerd en gewettigd worden. “Elke extra dag in de kleuterklas telt”, zegt Weyts. “We geven op deze manier extra leerkansen aan kinderen, zonder extra planlast voor scholen”.

Nederlands is de sleutel

Minister Weyts grijpt de verlaging aan om zoveel mogelijk kinderen met gelijke kansen aan de startlijn van het eerste leerjaar te brengen. Dat betekent bijzondere aandacht voor hun kennis van het Nederlands. Een kwart van de kleuters spreekt thuis geen Nederlands. “Kennis van het Nederlands is de sleutel tot álle andere kennis” zegt Weyts. 

Taalscreening derde kleuterklas

Daarom zal weyts vanaf het schooljaar 2021-2022 rond de herfstvakantie een taalscreening laten afnemen bij alle leerlingen van de derde kleuterklas. Indien nodig kan de rest van het schooljaar nog gewerkt worden aan een goede taalbeheersing. Dat kan via een taalbadklas,  voltijds of halftijds, of een gelijkwaardig alternatief, vanzelfsprekend ook voltijds of halftijds.  

Gelijke kansen

Blijkt de taalachterstand op het einde van het schooljaar toch nog te groot, dan kan de klassenraad beslissen dat het jaar moeten worden overgedaan. Indien ouders dat advies naast zich neerleggen dan moet de leerling in het eerste  leerjaar verplicht een taalbadklas of een volwaardig alternatief volgen. “Als er taalachterstand is, dan móeten we die aanpakken. We laten dat niet langer blauw-blauw. En als het moet, dan pakken we dat aan met een voltijds taalbadjaar. Dit gaat over gelijke kansen. Hoe kan je praten over gelijke kansen als je kinderen ongelijk aan de start laat vertrekken? Geen zachte heelmeesters meer”, stelt Weyts. 

Warm leerbad

Ben Weyts maakt een pak geld vrij om de taalachterstanden aan te pakken: tot 20 miljoen euro extra per jaar voor taaltrajecten. “We zetten hier zo zwaar op in, omdat we willen vermijden dat kinderen hun hele schoolcarrière en daarna achterop moeten hinken. De derde kleuterklas zal meer dan ooit een warm leerbad worden.”