Het onderwijsveld besliste wel al dat meerdaagse schoolreizen opnieuw mogelijk worden vanaf 29 januari. Het Overlegcomité besliste vorige week al dat de jeugdsector vanaf 29 januari opnieuw meerdaagse uitstappen met overnachtingen mag organiseren. Er zijn ook geen beperkingen meer op groepsreizen. “Het zou absurd zijn dat je wel op bivak mag met de Chiro, maar niet op reis met school”, zegt Weyts. “Bovendien zijn schoolreizen voor sommige leerlingen de enige reizen die ze maken”. 

Slechts één attest voor zieke leerkrachten

Zieke leerkrachten hebben normaal gezien twee attesten nodig om hun afwezigheid te wettigen: het klassieke doktersbriefje én een bijkomend attest, dat ook moet ingevuld worden door de huisarts. Op vraag van de huisartsen, die momenteel overbelast zijn, vervalt dat tweede attest tijdelijk. Leerkrachten hebben in deze periode dus alleen nog een doktersbriefje nodig.

Coronabarometer voor onderwijs

Ben Weyts heeft ook een eerste ontwerp van een coronabarometer voor het onderwijs voorgesteld, zodat hier op een volgende vergadering over beslist kan worden. Onderwijs valt immers niet onder de federale barometer. In dat ontwerp wordt ook gewerkt met drie niveaus (geel-oranje-rood). Er is een basispakket van maatregelen die van kracht zijn in elk niveau (onder meer ventilatie, verluchting en afstand). Dat basispakket kan dan in elk niveau worden aangevuld met extra maatregelen. “In het onderwijs hebben we reeds in 2020 met een barometer gewerkt: ook toen hadden we verschillende kleurcodes. We hebben toen ook de beperkingen van dit systeem leren kennen”, zegt Weyts. “We willen met een nieuwe barometer vooral meer eenvoud brengen in de regels, wat belangrijk is voor directies en leerkrachten. Er komt zo hopelijk iets meer stabiliteit en voorspelbaarheid, al zal het virus zelf altijd onvoorspelbaar blijven”.

Kijk ook naar wat Ben Weyts hierover vertelde in het VRT-journaal van 24 januari (beschikbaar tot 23 februari 2022).