Belonen wie werkt, spaart en onderneemt

Door N-VA op 23 mei 2019, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2019
sociaal-economisch

Alleen een hogere Werkzaamheidsgraad Stemt overeen met het gedeelte van de bevolking dat werkt binnen de bevolkingsgroep op beroepsactieve leeftijd, bijvoorbeeld de 20- tot 64-jarigen. werkzaamheidsgraad kan de begroting structureel gezond maken. Vlaanderen kent een lage werkloosheidsgraad en heeft zijn begroting in evenwicht. Indien Brussel en Wallonië even veel mensen aan het werk zouden zetten als Vlaanderen, dan was het Belgische begrotingsprobleem opgelost.

Iedereen moet vooruitgaan

De N-VA trekt met duidelijke sociaaleconomische voorstellen naar de kiezer op 26 mei. De centrale boodschap is: iedereen moet vooruitgaan. Dat betekent zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk hebben. Dat is de beste garantie om onze pensioenen en onze Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid betaalbaar te houden. Bekijk het animatiefilmpje van één minuut onderaan.

We delen de voorstellen op in vijf categorieën: arbeidsmarkt, pensioenen, fiscaliteit, begroting en sociale bescherming.

Arbeidsmarkt

 1. We beperken de werkloosheidsuitkering in de tijd.
 2. Uitdoven brugpensioen (SWT)
 3. Een constructief sociaal overleg
 4. We laten niemand aan zijn lot over, elk talent telt.
 5. We kiezen voor een meer preventieve aanpak van langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid.
 6. Inzetten op competenties
 7. Onderwijs beter afstemmen op de arbeidsmarkt
 8. Sociale economie
 9. Beheersing van de loonkost

Pensioenen

 1. Het pensioen verzekeren en versterken
 2. Solidariteit met de jonge generaties
 3. We laten effectief gewerkte periodes sterker doorwegen in de pensioenopbouw
 4. Harmonisering van het pensioenstelsel van ambtenaren, werknemers en zelfstandigen

Fiscaliteit

 1. Werken belonen en inzetten op meer koopkracht
 2. Ondernemen aanmoedigen
 3. Sparen en investeren belonen

Begroting

 1. De rekening op orde
 2. Overheidsinvesteringen opkrikken
 3. Afbouw van de schuld

Sociale bescherming

 1. Een job: de beste bescherming tegen armoede
 2. Uitkeringen als vangnet
 3. Hulp voor wie het écht nodig heeft

Onze 22 sociaaleconomische voorstellen in één minuut.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is