Iedereen moet vooruitgaan

De N-VA trekt met duidelijke sociaaleconomische voorstellen naar de kiezer op 26 mei. De centrale boodschap is: iedereen moet vooruitgaan. Dat betekent zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk hebben. Dat is de beste garantie om onze pensioenen en onze sociale zekerheid betaalbaar te houden. Bekijk het animatiefilmpje van één minuut onderaan.

We delen de voorstellen op in vijf categorieën: arbeidsmarkt, pensioenen, fiscaliteit, begroting en sociale bescherming.

Arbeidsmarkt

 1. We beperken de werkloosheidsuitkering in de tijd.
 2. Uitdoven brugpensioen (SWT)
 3. Een constructief sociaal overleg
 4. We laten niemand aan zijn lot over, elk talent telt.
 5. We kiezen voor een meer preventieve aanpak van langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid.
 6. Inzetten op competenties
 7. Onderwijs beter afstemmen op de arbeidsmarkt
 8. Sociale economie
 9. Beheersing van de loonkost

Pensioenen

 1. Het pensioen verzekeren en versterken
 2. Solidariteit met de jonge generaties
 3. We laten effectief gewerkte periodes sterker doorwegen in de pensioenopbouw
 4. Harmonisering van het pensioenstelsel van ambtenaren, werknemers en zelfstandigen

Fiscaliteit

 1. Werken belonen en inzetten op meer koopkracht
 2. Ondernemen aanmoedigen
 3. Sparen en investeren belonen

Begroting

 1. De rekening op orde
 2. Overheidsinvesteringen opkrikken
 3. Afbouw van de schuld

Sociale bescherming

 1. Een job: de beste bescherming tegen armoede
 2. Uitkeringen als vangnet
 3. Hulp voor wie het écht nodig heeft

Onze 22 sociaaleconomische voorstellen in één minuut.

Onderwerpen