België levert in 2015 grootste inspanning van heel Europa in terugdringen overheidstekort

Door Johan Van Overtveldt op 5 februari 2015, over deze onderwerpen: Federale begroting, Europese Commissie, Verandering
België levert in 2015 grootste inspanning van heel Europa in terugdringen overheidstekort

De Europese Commissie heeft haar economische wintervoorspellingen gepubliceerd en daarbij ook de Belgische begroting voor 2015 geanalyseerd. Ze ziet een structurele verbetering van 0,7 procent van het bruto binnenlands product ( Bbp Het bruto binnenlands product (bbp) omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgische bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. bbp ): precies wat de regering aan het begin van de rit vooropstelde. Het financieringssaldo zou op 2,6 procent van dat bbp uitkomen, in plaats van de in november geraamde 2,8 procent. “Ruim onder de drieprocentdrempel dus”, noteert minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

"Deze regering doet wat ze beloofd heeft en levert op Europees niveau van alle lidstaten de grootste inspanning voor het verbeteren van het structureel saldo”, verklaart Van Overtveldt. “Volgens de vooruitzichten missen de gezondmaking van de overheidsfinanciën en de hervormingen van deze regering hun doel niet. De vooruitzichten voor 2015 en de volgende jaren zijn dan ook zonder meer goed. Ze moedigen aan om op de ingeslagen weg verder te gaan richting duurzaam herstel.”

Geen vrijgeleide
“Gezien de resultaten uit het verleden bieden die vooruitzichten echter geen vrijgeleide voor een goed rapport van de Europese Commissie in maart”, waarschuwt de minister. “Verleden en heden bepalen hier samen de weg voor de toekomst. De maatregelen uit het regeerakkoord moeten met vastberadenheid worden uitgevoerd om koers te houden en het einddoel te bereiken: een begroting in evenwicht.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is