Belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten nu ook voor kleine zelfstandigen

Door Rita Gantois, Veerle Wouters op 19 februari 2016, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Ondernemen, Belastingen
Slager

Belastingplichtigen die forfaitair worden belast, kunnen voortaan genieten van het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten. Die nieuwe maatregel geldt evenzeer voor zelfstandigen die forfaitair worden belast, ook al zitten ze in een ander belastingstelsel. Kamerleden Rita Gantois en Veerle Wouters hebben daartoe een breed gedragen wetsvoorstel ingediend, dat mee werd ondertekend door de coalitiepartners CD&V, Open Vld en MR. “Met die sociale maatregel werken we een fiscale uitzondering weg”, stellen beide Kamerleden.

Tienduizenden kleine zelfstandigen zoals slagers, bakkers, schoenmakers, landbouwers en beoefenaars van vrije beroepen, die op basis van forfaitaire grondslagen worden belast, hebben lage inkomens uit arbeid. Zij worden echter uitgesloten van de mogelijkheid om tot maximaal 670 euro terug te krijgen van de fiscus wanneer zij een laag activiteitsinkomen kunnen aantonen (tussen 4.960 en 21.520 euro - geïndexeerde bedragen, aanslagjaar 2015). “Nochtans staan velen onder hen aan het begin van hun loopbaan”, zegt Wouters. “Een hoger netto-inkomen zou het financiële plaatje van een eigen onderneming draaglijker maken, zoals de mogelijkheid om de eerste sociale lasten te betalen.”

Fiscaal onderscheid wegwerken

“Kleine zelfstandigen spelen een belangrijke economische en maatschappelijke rol en die moeten wij ondersteunen”, vindt Gantois. “We mogen tevens het doel van dergelijk belastingkrediet niet vergeten, en dat is de belastingplichtige met lage inkomsten een hoger netto-inkomen te bezorgen. Er is dan ook geen reden om een onderscheid te maken louter op basis van fiscaal stelsel”, klinkt haar besluit.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is