De Brusselse waterintercommunale Vivaqua verenigt 38 gemeenten, waarvan 15 Vlaamse. Maar de 6 deelnemende Brusselse gemeenten zijn hoofdaandeelhouder, wat maakt dat zij aan de touwtjes trekken. Willy Segers, Vlaams Parlementslid en burgemeester van Dilbeek, benadrukt dat Vivaqua door een Vlaams-Brussels samenwerkingsakkoord uit 2014 over de grensoverschrijdende intercommunales al verplicht was om de Vlaamse gemeenten te laten gaan, indien zij dat wensten. “Maar door het Brusselse machtsoverwicht binnen de watermaatschappij hadden de Brusselaars dat zonder een belangenconflict nooit toegestaan”, meent hij.

Vlaamse gemeenten draaien niet op voor schuldenlast

Verschillende Vlaams Parlementsleden zijn bijzonder opgetogen dat er nu eindelijk een akkoord is.  Bart Nevens en Lieve Maes, die beiden uit de Vlaamse Rand komen, zijn vooral tevreden dat de uittredende Vlaamse gemeenten niet mee zullen moeten opdraaien voor de schulden van Hydrobru, een andere Brusselse watermaatschappij waarmee Vivaqua fuseert. “Hydrobru zeult een schuldenberg van 600 miljoen euro mee en staat voor zware investeringen in een compleet verouderd drinkwaternet”, aldus Nevens. “De fusie met Hydrobru zou simpelweg de voorbode betekenen van een verdere verwaarlozing op het vlak van waterhuishouding in de verschillende Vlaamse gemeenten. Daar ontsnappen de inwoners van de Vlaamse Rand nu aan”, besluit Lieve Maes.