Bart De Wever reageert op kritiek Di Rupo

Door Bart De Wever op 1 juni 2018, over deze onderwerpen: Veiligheid, Politie, Justitie, Gevangenissen
Bart De Wever

Beste Elio,

Al zijn wij politieke tegenstanders, ik heb als mens u steeds een warm hart toegedragen. Maar blijkbaar is het voor u nu duidelijk hoe verdorven en onmenselijk ikzelf en mijn partij wel niet zijn. 

De dood van Mawda is een onbeschrijfelijke tragedie. Geen enkel mens –in Vlaanderen, Wallonië noch Brussel – blijftdaar onbewogen bij. Er is geen verdriet zo onpeilbaar als de dood van een kind.

Ik wil niemand ontmenselijken. Niet de ouders, die het ergste doorstaan wat een vader en moeder kunnen overkomen, maar evenmin de politieman die zal moeten leren leven met een ondragelijke last. Een politieman die volgens uw aanhangers een ‘assassin’ is, een moordenaar. 

Maar los van de morele karikatuur die u van mij wil maken, denkt u nu zelf dat u goed geplaatst bent om mij hierover te bekritiseren? 

De snel-Belgwet van de PS zorgde er voor dat honderdduizenden mensen de Belgische nationaliteit kregen zonder de minste inspanning. Je hoefde je niet te integreren, je hoefde geen landstaal te spreken, je moest zelfs niet eens een voet op ons grondgebied hebben gezet.  

In 2000-2001 lokte paars-groen een ongeziene asielcrisis uit door iedere asielzoeker 1000 euro steun te beloven. De collectieve regularisatie-campagnes die onder uw auspiciën werden georganiseerd, leidden steevast tot een aanzuigeffect.Gevolg? Gezinnen met kinderen sliepen op straat, dwangsommen werden opgelegd en asielzoekers werden in hotels ondergebracht. 

Ondertussen bleef de passieve instroom via een haast ongelimiteerde gezinshereniging op een hoog niveau. Mensen die dankzij het vreemdelingenstemrecht onmiddellijk alle burgerrechten kregen en dienden als stemmenreservoir voor uw partij. Enkel inzake terugkeer was er terughoudendheid. Alleen al onder uw premierschap, werd de capaciteit in gesloten centra met 18% afgebouwd.

Jarenlang voerde de PS hier de facto een opengrenzenbeleiden het resultaat zien we in onze grootsteden. Er heeft zich een onderklasse gevormd van verpauperde nieuwkomers die de taal en cultuur niet kennen en geen aansluiting vinden met een hoogtechnologische arbeidsmarkt. De gerechtelijke en veiligheidsdiensten mogen daar de gevolgen van dragen.

Veiligheidsdiensten die onder uw bewind besparing na besparing moesten slikken. De terreuractie in Verviers moest uitgevoerd worden met geleende en tweedehandswapens. Hoe kon het ook anders? Schietpartijen met kalashnikovs in Brussel, waren volgens uw eigen burgemeester een fait divers. Ook al pleegde de dader later een dodelijke aanslag op de luchthaven. Maar ja, criminele jongeren waren volgens uw goede vriend Philippe Moureaux “pittige jongens”.

En nog steeds weigert u de desastreuze realiteit van uw mislukt beleid in te zien. De FGTB congresseert in Luik onder de slogan: “No Borders – Pas de Frontières ”. 1 mei vierde u met BXL Refugees dat pleit voor de afschaffing van de Dublinregels en Frontex, collectieve regularisaties en de sluiting van alle gesloten centra. 

Als beleidsmakers hebben we de verantwoordelijkheid om tragedies zoals die van Mawda te voorkomen. En dat kunnen we alleen als we terug de controle heroveren over onze grenzen.  Ons asiel- en migratiebeleid mag geen waagspelzijn. Via illegale weg mag niemand nog in Europa binnenkomen. De opvang van vluchtelingen moet gebeuren in opvangcentra aan de buitengrenzen van Europa. En daar moet beslist worden wie een kans maakt op erkenning als Vluchteling Een persoon die zijn land van herkomst heeft verlaten omdat zijn leven of persoonlijke veiligheid in gevaar is. De juridische definitie van een vluchteling volgens de Conventie van Genève vind je hier. vluchteling en wie een economische Migrant Een persoon die zijn land verlaat om naar een ander land te trekken, met het doel er langdurig of definitief te verblijven. De term maakt geen onderscheid op basis van migratiemotieven: het kan gaan om arbeidsmigranten, maar ook om vluchtelingen e.a. migrant is. Dat is de enige humane en duurzame oplossing. 

Beste Elio, u bent niet de oplossing voor het probleem. U bent het probleem.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is