Bart De Wever pleit voor apart sociaal statuut voor vluchtelingen

Door Bart De Wever op 27 augustus 2015, over deze onderwerpen: Asiel, Europees beleid, Syrië

Bart De Wever liet in de gloednieuwe televisiestudio van Terzake* zijn licht schijnen over de vluchtelingencrisis die de gemoederen in Europa al de hele zomer bezighoudt én grondig verdeelt. De N-VA-voorzitter pleitte er onder meer voor een betere bewaking en opvang van asielzoekers aan de buitengrenzen van Europa. Tegelijk stelde hij het bestaande sociale statuut van erkende vluchtelingen in vraag. Momenteel zijn de lidstaten van de Europese Unie immers verplicht om hen dezelfde sociale rechten toe te kennen als hun eigen inwoners.

"Eens iemand erkend is als Vluchteling Een persoon die zijn land van herkomst heeft verlaten omdat zijn leven of persoonlijke veiligheid in gevaar is. De juridische definitie van een vluchteling volgens de Conventie van Genève vind je hier. vluchteling , krijgt hij een leefloon, kan hij een sociale woning aanvragen, krijgt hij kindergeld. Dat is moeilijk uit te leggen aan mensen die al hun hele leven aan het systeem bijdragen", zo verklaarde De Wever. "Maar gezien de aantallen die we vandaag te verwerken krijgen en het aanzuigeffect daarvan, is het volgens mij ook niet langer houdbaar. We moeten daarin niet naïef zijn. Daarom denk ik dat een apart sociaal statuut voor erkende vluchtelingen iets is waarover minstens nagedacht moet worden. Maar hoe dat statuut er dan precies moet uitzien, daar spreek ik me niet over uit."

Achterdeur op slot

De Wever toonde zich in de Terzake-studio* ook een uitgesproken voorstander van een ander Europees asielbeleid: niet minder humaan maar wel meer billijk en vooral efficiënter. Hij hamerde er met name op dat Europa zijn buitengrenzen beter moet bewaken. "Ik ben absoluut voor het vrij verkeer van personen: iedereen moet binnen dat Europese huis vrij van kamer naar kamer kunnen wandelen. Maar dat veronderstelt wel dat de achterdeur op slot is en niet wagenwijd openstaat, zoals nu het geval is. Als eerste stap moeten we daarom collectief de buitengrenzen van Europa bewaken, want landen als Griekenland en Italië kunnen dat niet alleen aan.”

Verder is het zaak om de vele vluchtelingen op een faire, evenwichtige manier te verdelen over de verschillende Europese lidstaten. “Migranten komen vandaag massaal naar landen als België, Nederland, Frankrijk en Duitsland, omdat daar de voorzieningen het grootst zijn. Die landen krijgen dan ook de hele crisis over zich heen”, moet ook De Wever vaststellen. “En dat terwijl landen als Griekenland 400 miljoen euro steun krijgen voor de opvang van vluchtelingen, maar alle vluchtelingen gewoon vrij over de buitengrenzen van Europa heen laten trekken."

Tot slot vindt de N-VA-voorzitter het ook niet kunnen dat Europa geen deugdelijk ‘push back’-beleid heeft. "Dat vluchtelingen uit Syrië niet worden teruggestuurd is niet meer dan logisch”, vindt hij. “Maar voor mensen uit veilige landen zoals Turkije, nota bene een land dat wil toetreden tot de Europese Unie, heeft het geen enkele zin dat zij een asielaanvraag doen. Europa moet vluchtelingen vanuit die landen terugsturen. Voor degenen die wel échte vluchtelingen zijn, kan je dan afspreken welk land hoeveel aanvragen verwerkt en uiteindelijk erkende vluchtelingen opneemt."

 
*Door veranderingen aan de website van de VRT is dit mediaoptreden niet langer te bekijken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is